• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Pierwsze inwestycje funduszu Joint Polish Investment Fund

Polski instytucjonalny fundusz venture capital – Joint Polish Investment Fund (JPIF) - utworzony przez Adiuvo Investments i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), dokonał pierwszych inwestycji portfelowych. Łączna kwota inwestycji wyniosła 17,6 mln PLN. W pipeline projektów JPIF na najbliższe miesiące znajdują się cztery kolejne potencjalne cele inwestycyjne 

Joint Polish Investment Fund (JPIF), jeden z niewielu w Polsce instytucjonalnych funduszy venture capital całkowicie poświęconych inwestycjom w branżę life science, w szczególności urządzenia i wyroby medyczne oraz digital health, podsumował pierwsze miesiące działalności. W ostatnich tygodniach Fundusz przeprowadził trzy pierwsze inwestycje portfelowe.

JPIF to 10-letni fundusz utworzony w wyniku konkursu wygranego przez Adiuvo Investments S.A. – notowaną na GPW spółkę prowadzącą działalność w obszarze selekcji, rozwoju, finansowania i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Powstał w ramach uruchomionego przez NCBR pilotażowego przedsięwzięcia BRIdge VC - pierwszego w Polsce instrumentu oferującego publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy typu venture capital.

JPIF jest zarządzany przez grupę międzynarodowych partnerów, mogących pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w branży: Marka Orłowskiego, Kreske Nickelsen, dr Axla Polacka i Annę Aranowską-Bablok. Kapitalizacja JPIF wynosi 157,5 mln PLN, z czego 82,5 mln PLN zadeklarowało NCBR, a 75 mln PLN – inwestorzy prywatni (w tym 70 mln PLN – Adiuvo).

Inwestycje w rozwój i komercjalizacje nowych technologii w sektorze life science są dla nas szczególnie ważne. Zdecydowaliśmy się na utworzenie JPIF, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że bez zaangażowania publicznych środków, wiele innowacyjnych projektów z zakresu biomedycyny nie ujrzałoby światła dziennego. Co istotne, realizując działania na terenie Polski, możemy wykorzystywać konkurencyjną cenowo, krajową ofertę badań naukowych, klinicznych i walidacyjnych oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę polskich instytucji badawczych. Tego typu inicjatywy, oparte o ścisłą współpracę przedstawicieli świata nauki i biznesu, wzmacniają polski kapitał innowacyjny i są doskonałym narzędziem promocji polskich technologii i innowacyjnych rozwiązań na całym świecie – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym zadaniem Funduszu jest inwestowanie w projekty z branży technologii medycznych i digital health, z potencjałem silnego wzrostu, szybką ścieżką komercjalizacji (pierwsze wdrożenia na rynku w ciągu 3-5 lat od rozpoczęcia inwestycji) oraz o wysokim potencjale zwrotu nakładów. W obszarze zainteresowania Funduszu znajdują się przede wszystkim takie dziedziny jak: technologia i urządzenia medyczne, mobilne rozwiązania i personalizowane terapie, a także technologie diagnostyczne i sensory nowej generacji służące do monitorowania parametrów metabolicznych. Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie zespołu zarządzającego JPIF w obszarze poszukiwania, rozwijania i komercjalizacji projektów z tego zakresu, zapewnia efektywną selekcję zgłaszanych projektów, a następnie ich wsparcie merytoryczne i zarządcze na wszystkich etapach rozwoju oraz docelowo skuteczną komercjalizację i dezinwestycję Funduszu.

W ciągu ostatnich 9 miesięcy zapoznaliśmy się z ponad siedemdziesięcioma projektami z segmentu medydyny spersonalizowanej, digital health i urządzeń medycznych. Dotychczas spośród udało wybraliśmy pięć do dlaszego wnikliwego due diligence. W przypadku trzech z nich – Manta Instruments, Sound Object oraz HealthUp – już sfinalizowaliśmy umowy inwestycyjne. Dwie kolejne umowy są w trakcie negocjacji ostatnich warunków i liczymy, że niebawem zostaną podpisane – mówi Kreske Nickelsen, Partner Generalny JPIF, CEO.

MANTA (Manta Instruments inc.) komercjalizuje przełomową technologię, która pozwala na detekcję i oznaczanie rozmiarów nanocząsteczek w znacznie bardziej efektywny sposób, niż technologie dostępne na rynku. SoundObject (Sound Object Technologies S.A.) rozwija projekt z dziedziny inżynierii dźwięku i przetwarzania sygnału dźwiękowego. Healthup sp. z o.o. prowadzi projekt w zakresie rozwoju oraz komercjalizacji zdalnego, kompatybilnego z urządzeniami mobilnymi urządzenia stosowanego w pulmonologii, służącego do prowadzenia różnorodnych badań układu oddechowego.

Cieszymy się, że możemy finansować te rpojekty poprzez JPIF. Będziemy teraz kontynuować wspieranie tych niezwykle interesujących technologii, które mogą istotnie przyspieszyć tempo rozwoju segmentu telemedycyny. Dostępność tych rozwiązań dla użytkowników umożliwi zapobiganie i walkę z wieloma bardzo powszechnymi chorobami cywilizacyjnymi. Zależy nam, aby, oprócz niezbędnych środków finansowych, zapewnić tym projektom także pełne wsparcie zarządcze i merytoryczne na każdym etapie działań. Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu osób posiadających niezbędne know-how, uda nam się rozwinąć w Polsce projekty o międzynarodowym potencjale – dodaje Axel Polack, Partner Generalny JPIF.

Z powyżej opisanych trzech projektów wyselekcjonowanych do inwestycji przez Komitet Inwestycyjny JPIF, dwa (Sound Object i HealthUp) to projekty polskie, jeden (Manta) – amerykański, lecz opracowany i prowadzony przez polskich naukowców. Łączna kwota inwestycji wyniesie 17,6 mln PLN. Środki zostaną przekazane spółkom w kilku transzach, po osiągnięciu przez nie kolejnych kamieni milowych, co pozwoli funduszowi na kontrolowanie procesu inwestycji. Horyzont czasowy inwestycji został ustalony na „do 3 lat.”

Wszystkie nasze pierwsze inwestycje znajdują się we wczesnym etapie rozwoju, dlatego angażujemy się w ich realizację w większym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku bardziej zaawansowanych projektów. Takie podejście odzwierciedlone jest również w poziomie naszego zaangażowania w akcjonariacie tych spółek, które umożliwia nam kontrolę nad strategicznymi decyzjami, dotyczącymi dalszego kierunku ich rozwoju tych – dodaje Kreske Nickelsen.

W JPIF koncentrujemy się strategicznie przede wszystkim na projektach z zakresu technologii medycznych, podczas gdy Adiuvo Investments bezpośrednio inwestuje oraz rozwija technologie i produkty z dziedziny biomedycyny, żywności funkcjonalnej oraz nutraceutyków. W ten sposób uzyskujemy dostęp do szerokiego spektrum najbardziej innowacyjnych w skali światowej technologii w dwóch najdynamiczniej rozwijających się obecnie segmentach rynku o ogromnym potencjale wzrostu – mówi Anna Aranowska-Bablok, członek zarządu Adiuvo Investments S.A. i partner generalny JPIF

Kolejne inwestycje JPIF planowane są już w kolejnych 6 miesiącach. Pipeline obejmuje obecnie cztery projekty, z czego dwa są na etapie finalizowania procesu due diligence oraz zapisów umów inwestycyjnych. W obszarze zainteresowań funduszu pozostaną w szczególności projekty adresujące potrzeby wzmocnienia działań profilaktycznych, uczestniczenia pacjentów w procesie monitorowania stanu ich zdrowia i ich aktywnego udziału w procesie leczenia.

 

 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze