• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Fundacja GPW rozstrzygnęła konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu GPW

24 stycznia br. Fundacja GPW ogłosiła wyniki 9. edycji konkursu na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. W tegorocznej edycji zgłoszono imponującą, najwyższą w historii konkursu, liczbę aplikacji. Nagrody oraz symboliczne dyplomy zostały przekazane zwycięzcom podczas uroczystej gali konkursu, w której udział wzięli także promotorzy prac, przedstawiciele Kapituły, organizatorów i partnerów konkursu.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także notowanych instrumentów finansowych. Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z pięciu członków, przedstawicieli Grupy Kapitałowej GPW oraz środowiska akademickiego. Pod uwagę wzięto przede wszystkim poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań oraz innowacyjność formułowanych wniosków.

- Naszym celem jest kształtowanie kultury inwestowania przy jednoczesnym budowaniu świadomości
w zakresie  funkcjonowania rynku kapitałowego i towarowego. Jesteśmy przekonani, że konkurs na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa Zarządu GPW jest inicjatywą, która zdecydowanie przyczynia się do osiągnięcia tego celu - powiedziała Monika Gorgoń, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

- Prace w obecnej, 9. edycji konkursu wyróżniają się wysokim poziomem oraz oryginalnością zgłoszonych tematów. Ogółem zgłoszono 108 prac naukowych z 22 Uczelni. Oceniając nadesłane prace w kolejnej edycji Konkursu, należy podkreślić wzrostowy trend ich poziomu. W 2023 r. wyróżniono: 3 z 7 nadesłanych prac doktorskich (oceniane są co 2 lata), 3 z 53 nadesłanych prac magisterskich oraz 3 z 48 prac licencjackich – powiedział dr Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji GPW i Kapituły Konkursu, gratulując autorom prac.

Wyniki 9. edycji konkursu

•    Kategoria prac licencjackich:

Pierwsza nagroda:

Jakub Chlebda za pracę „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym w okresie paniki”, której promotorką była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dwie drugie nagrody ex aequo:

•    Karolina Szeliga za pracę „Ból głowy czy święty spokój? O optymalnym opodatkowaniu spółek giełdowych na GPW w Warszawie”, której promotorką była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

•    Tomasz Nowak za pracę „Behawioralne uwarunkowania zmienności cen na rynkach akcji”, której promotorką była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


•    Kategoria prac magisterskich:

Dwie pierwsze nagrody ex aequo:

•    Paweł Pomorski za pracę „Inwestycje w instrumenty udziałowe w okresach zwiększonej inflacji
w Stanach Zjednoczonych”, której promotorką była dr Sylwia Frydrych. Praca została obroniona
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


•    Jakub Ratajczak za pracę „W poszukiwaniu alfy. Analiza efektywności portfela inwestycyjnego
z wykorzystaniem danych alternatywnych”, której promotorką była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Druga nagroda:

Adam Chlebisz za pracę „Jak pokonać awersję do ryzyka w sektorze non-profit? Analiza luki kapitałowej
w inwestycjach w infrastrukturę społeczną”, której promotorką była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

•    Kategoria prac doktorskich:

Pierwsza nagroda:

Arkadiusz Bebel za pracę „Determinanty stóp zwrotu z funduszy LETF”, której promotorem był dr hab. Tomasz Berent, profesor SGH. Praca została obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dwie drugie nagrody ex aequo:

•    Paweł Węgrzyn za pracę „Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji bankowych w Polsce”, której promotorem był dr hab. Andrzej Fierla, profesor SGH. Praca została obroniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

•    Maciej Tąkiel za pracę „Dematerializacja akcji w świetle ewolucji spółki publicznej”, której promotorem był prof. Józef Okolski. Praca została obroniona na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W ramach dziewiątej edycji konkursu po raz pierwszy przyznano wyróżnienie specjalne, którego Patronem jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami:

Wyróżnienie specjalne otrzymała Jadwiga Pisarska za pracę „Otwarte fundusze inwestycyjne uwzględniające aspekty ESG w Polsce na tle Europy. Oferta, strategie i rozwój segmentu w 2021 roku”, której promotorką była dr Katarzyna Niewińska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Warszawskim.

- ESG jest obszarem obejmującym dane i informacje niefinansowe, pozwalające lepiej określić wartość firmy w oczekiwanym przez rynek ujęciu. Będzie on bardzo mocno oddziaływać na decyzje inwestorów w najbliższych latach. Nagrodzona przez IZFiA praca zawiera dogłębną analizę rozwoju ESG w ciągu ostatnich dziesięcioleci, z dobrym podsumowaniem wszystkich ważnych aspektów. Przyznane wyróżnienie jest wyrazem misji IZFiA, w której zawiera się również wspieranie edukacji finansowej i wiedzy na temat rynku produktów powierniczych - powiedziała Beata Sax, CFA, Wiceprzewodnicząca Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Ponadto PFR Portal PPK przyznał nagrody rzeczowe oraz dyplomy autorom trzech prac, które dotyczyły tematyki długoterminowego oszczędzania oraz PPK.

Partnerem konkursu na prace dyplomowe o nagrodę Prezesa Zarządu GPW była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a Patronami nagród specjalnych Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz PFR Portal PPK.

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze