• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Coraz wyższe przychody brokerów

monety

841,64 mln zł - takie przychody z tytułu prowizji uzyskali w ubiegłym roku brokerzy ubezpieczeniowi działający na polskim rynku. Z danymi na ten temat można zapoznać się w zaprezentowanym przez KNF pod koniec października raporcie na temat rynku usług brokerskich.

Ze sprawozdania wynika m.in., iż z roku na rok rynek brokerski odnotowuje coraz wyższe przychody (a największe są one w województwie mazowieckim). W roku 2012 na prowadzenie działalności brokerskiej w obszarze ubezpieczeń wydano 109 zezwoleń, do tego dochodzi 6 zezwoleń dotyczących usług reasekuracji. Ogółem pod koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było 1098 brokerów, przy czym w ciągu dwunastu miesięcy dokonano 45 wykreśleń z rejestru. Tylko 24 brokerów zajmowało się (na dzień 31 grudnia 2012) reasekuracją.

Jeśli chodzi o składki, jakie brokerzy ulokowali w zakładach ubezpieczeń, to w roku 2012 ich kwota wyniosła ponad 6,985 mld zł.

Warto przypomnieć, kim dokładnie jest broker. Otóż jest to osoba fizyczna lub prawna wykonująca czynności w imieniu (na rzecz) podmiotu, który poszukuje ochrony ubezpieczeniowej. To oznacza, że broker zajmuje się wszelkimi czynnościami przygotowawczymi, które prowadzą do zawarcia ostatecznej umowy ubezpieczenia, uczestniczy on także w zarządzaniu taką umową i jej wykonywaniu.

Zezwolenia na działalność brokerską udzielane są, jak wspomnieliśmy, tak osobom fizycznym, jak i prawnym. W roku ubiegłym 52,2 proc. zezwoleń na działalność ubezpieczeniową trafiło do osób fizycznych. Spośród sześciu zezwoleń w zakresie reasekuracji tylko jedno zostało otrzymane przez osobę fizyczną.

Każdy broker jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ze względu na działalność, jaką prowadzi. Aż 99 proc. brokerów zdecydowało się w roku ubiegłym ubezpieczyć tylko na minimalną wymaganą kwotę, tj. 6.696.000 zł, która wynika z kwoty 1.500.000 euro przeliczonej według odpowiedniego kursu NBP (był to kurs średni z 2 stycznia 2012).

Dwie trzecie brokerów zawarło umowy OC z firmą InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, 10,7 proc. z UNIQA TU S.A., 6,9 proc. z TUiR Warta S.A., 5,5 proc. z PZU S.A. Pozostałe firmy wybrało dużo mniej brokerów.

Wspomnieliśmy na początku, że przychody brokerów z tytułu prowizji, uzyskiwane od zakładów ubezpieczeń, wyniosły w roku ubiegłym 841,64 mln zł (dokładnie 841.640.146 zł). Otóż była to suma o 27,9 proc. wyższa od tej z roku 2011. Osoby fizyczne wygenerowały 15 proc. tych przychodów, choć stanowią one 68 proc. wszystkich zarejestrowanych brokerów.

Brokerzy współpracowali w roku ubiegłym ze 127 zakładami ubezpieczeń, przy czym 98 z nich stanowiły zakłady tzw. Działu II (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w odróżnieniu od ubezpieczeń na życie). Składki lokowano głównie w PZU S.A. (1,707 mld zł w roku ubiegłym) i PZU na Życie S.A. (1,087 mld zł). Spore składki otrzymały też TUiR Warta S.A. (796 mln zł) i Sopockie TU Ergo Hestia S.A. (667 mln zł).

J. Sobal

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze