• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Od 3 lipca GPW wprowadza zmiany w Regulaminie ASO

Zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu to jeden z elementów projektu NewConnect 2.0, zapoczątkowanego 25 maja 2015 r. Celem reformy NewConnect jest zwiększenie zaufania do rynku i uczynienie go atrakcyjnym dla różnych grup inwestorów.

W ramach NewConnect 2.0, m.in. powołano Radę Autoryzowanych Doradców, która współpracuje z Giełdą nad realizacją działań mających na celu podniesienie jakości tego rynku.

Proponowane zmiany w Regulaminie ASO wynikają także z konieczności dostosowania obowiązujących  regulacji do zmiany otoczenia prawnego związanego z rozporządzeniem UE ws. nadużyć na rynku (MAR), które wchodzi w życie 3 lipca 2016 r.

- Ogłaszamy dziś zmiany w Regulaminie ASO, które stanowią realizację kolejnego etapu NewConnect 2.0, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu i jakości notowanych spółek na rynku. Jeszcze w tym roku planujemy przeprowadzić konkretne działania, których celem jest promocja tego rynku oraz aktywizacja inwestorów i emitentów. Poza zmianami w Regulaminie ASO wynikającymi z projektu  NewConnect 2.0, wprowadziliśmy zmiany dostosowujące obowiązujące regulacje do rozporządzenia UE ws. nadużyć na rynku (MAR). Wierzę, że powyższe zmiany przyczynią się do wzrostu zaufania do rynku NewConnect oraz do zwiększenia jego transparentności. Zamierzamy konsekwentnie egzekwować przestrzeganie Regulaminu ASO – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie ASO koncentrują się na trzech obszarach:

I. obowiązki informacyjne emitentów
II. zasady wprowadzania papierów wartościowych, w tym obowiązkowa zawartość dokumentu informacyjnego, oraz zasady wykluczania papierów wartościowych
III. zasady funkcjonowania Autoryzowanych Doradców

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia UE ws. nadużyć, emitenci z ASO podlegać będą w zakresie publikacji informacji poufnej obowiązkom określonym w rozporządzeniu MAR. Dlatego też znaczące zmiany wprowadzono w zakresie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów na podstawie Regulaminu ASO. Zmiany obejmują m.in. rezygnację z tzw. klauzuli ogólnej, która stanowiła do chwili obecnej uproszczony, regulaminowy odpowiednik definicji informacji poufnej, i zobowiązywała emitentów do przekazywania informacji o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla inwestorów. Ponadto z katalogu informacji podlegających obowiązkowej publikacji usunięto kategorie zdarzeń, które jako co do zasady spełniające przesłanki definicji informacji poufnej, będą podlegać raportowaniu na podstawie przepisów rozporządzenia MAR.

Istotną zmianą w zakresie obowiązków informacyjnych są również zmiany w terminach publikacji raportów rocznych oraz raportów kwartalnych za IV kwartał. Termin publikacji raportu rocznego przez emitentów papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW został skrócony i wynosi
5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zamiast dotychczasowych 6 miesięcy. Jednocześnie dla emitentów z rynku NewConnect zmiana w zakresie terminu publikacji raportu rocznego akcentuje konieczność zachowania, zgodnej z przepisami K.s.h., sekwencyjności działań i powiązania terminu publikacji raportu rocznego z takimi zdarzeniami, jak ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia i termin walnego zgromadzenia.
Na wzór przepisu obowiązującego na rynku regulowanym wprowadzono zasadę, zgodnie z którą spółki
z rynku NewConnect, które przekażą raport roczny w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego, są zwolnione z obowiązku przekazania raportu za IV kwartał.

W zakresie zasad wprowadzania papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu m.in. dodano przepis zobowiązujący emitenta do wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect każdej kolejnej emisji akcji tego samego rodzaju co już wprowadzone, nie później niż
w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego. Obowiązkową zawartość dokumentu informacyjnego rozszerzono o oświadczenie emitenta dotyczące posiadania kapitału wystarczającego na zapewnienie funkcjonowania spółki w okresie 12 miesięcy.
Autoryzowani Doradcy podpisujący umowę z emitentem będą mieć obowiązek złożenia oświadczenia
o zapoznaniu się z raportami tego emitenta za okres ostatnich 6 miesięcy oraz jego aktualną sytuacją. Doprecyzowano także okoliczności, w których organizator ASO może podjąć decyzję o skreśleniu podmiotu z listy Autoryzowanych Doradców.

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze