• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Obroty na GPW – marzec 2013

Wartość obrotów ogółem akcjami na Głównym Rynku wyniosła w marcu br. 24,0 mld zł i była wyższa od obrotów w marcu 2012 r. o 21,5%. Od początku 2013 r. obroty na Głównym Rynku były o 19,9% wyższe od łącznych obrotów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 r. Średnie dzienne obroty w transakcjach sesyjnych na Głównym Rynku wyniosły w marcu 938,2 mln zł, co rok do roku oznacza wzrost o 7,6%. Całkowity wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy spadł w marcu 2013 r. do 900 tys. sztuk (-5,2% rdr), ale średni wolumen na sesję wzrósł w tym czasie o 4,3%. Wolumen obrotu w transakcjach terminowych na rynkach energii elektrycznej Grupy GPW wyniósł w marcu 2013 r. 10,5 TWh i wzrósł o 118,3% rdr. Miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych wzrósł w marcu 2013 r. względem marca 2012 r. o 15,5% z 4,4 TWh do 5,1 TWh. Całkowity wolumen obrotu gazem ziemnym w transakcjach spot i terminowych wyniósł w marcu 156,7 GWh, a narastająco od początku roku przekroczył 191,7 GWh.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie publikuje marcowe dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

 

Rynek Akcji1)

Główny Rynek

Całkowite obroty na Głównym Rynku akcji wyniosły w marcu 2013 r. 24,0 mld zł i były 21,5% wyższe niż w marcu 2012 r. Narastająco od początku roku obroty wyniosły 71,1 mld zł i były o 19,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r.

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w marcu 2013 r. wyniosła 18,8 mld zł i spadła o 2,2% wobec marca 2012 r., ale średnie sesyjne obroty wzrosły w tym samym czasie o 7,6% do 938,2 mln zł.

Wartość obrotów sesyjnych w I kwartale 2013 r. wzrosła względem analogicznego okresu w 2012 r. z 54,9 mld zł do 55,7 mld zł (tj. o 1,5%). Jest to zarazem najwyższy poziom obrotów sesyjnych od III kw. 2011 r.

W ciągu dwunastu miesięcy do końca marca 2013 r. indeks WIG zyskał 9,4%, a od początku roku spadł o 4,9%.

NewConnect

W marcu 2013 r. łączna wartość obrotów na rynku NewConnect wyniosła 88,8 mln zł i była niższa w stosunku do marca 2012 r. o 60,4%. Narastająco od początku 2013 roku wartość obrotów przekroczyła 265,6 mln zł i była niższa o 44,7% w porównaniu do okresu styczeń-marzec w ubiegłym roku.

NCIndex od początku roku stracił 1,7%, a w ciągu dwunastu miesięcy do końca marca 2013 r., spadł o 23,2%.

Rynek Instrumentów Pochodnych2)

Kontrakty terminowe – miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł w marcu o 5,2% rdr (z 949 tys. szt. do 900 tys. szt.). Średni wolumen na sesję wzrósł natomiast z 43,1 tys. szt. do 45,0 tys. szt., czyli o 4,3%. Liczba otwartych pozycji na indeksowych kontraktach terminowych wyniosła 117,3 tys. i była o 20,0% wyższa niż rok wcześniej.

Narastająco od początku roku wolumen obrotu kontraktami indeksowymi wyniósł 2,1 mln szt., co w porównaniu z poziomem 2,4 mln szt. odnotowanym w I kw. 2012 r. oznacza spadek o 12,8%.

Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje wzrósł w marcu 2013 r. o 47,0% względem marca 2012 r. (z 51,1 tys. szt. do 75,1 tys. szt.).

Opcje – w marcu 2013 r. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 74,4 tys. szt., co oznacza wzrost o 15,6% w porównaniu do marca 2012 r. (64,3 tys. szt.). Narastająco od początku roku wolumen obrotu opcjami wzrósł o 30,3% ze 142,8 tys. w I kw. 2012 r. do 186,1 tys. sztuk.

Rynek Instrumentów Dłużnych

Catalyst

Wartość emisji notowanych serii (obligacje korporacyjne, komunalne i listy zastawne) na koniec marca wyniosła 54,4 mld zł wobec 41,0 mld zł rok wcześniej (wzrost o 32,7%). Miesięczna wartość obrotów łącznie wzrosła o 110,9%, z 394,9 mln zł w marcu 2012 r. do 832,8 mln zł w marcu 2013 r.

Treasury BondSpot Poland

W marcu 2013 r. obroty w transakcjach kasowych na Treasury BondSpot Poland spadły  o 21,3% rdr do 36,1 mld zł. W transakcjach warunkowych wartość obrotu wyniosła 42,5 mld zł w marcu 2013 r. wobec 52,4 mld zł w marcu 2012 r.

W marcu 2013 r. zawarto pierwsze transakcje w nowym segmencie obrotu przeznaczonym dla obligacji skarbowych nominowanych w euro – wartość obrotów tymi instrumentami w transakcjach kasowych wyniosła 8,1 mln euro.

Rynek Instrumentów Strukturyzowanych

Produkty strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne – wartość obrotu produktami strukturyzowanymi i certyfikatami inwestycyjnymi łącznie wzrosła o 12,4% z 20,3 mln zł w marcu 2012 r. do 22,8 mln zł w marcu 2013 r.

ETF – w marcu 2013 r. wartość obrotów jednostkami funduszy ETF wyniosła 15,6 mln zł wobec 20,4 mln zł rok wcześniej.

Rynek Towarowy3)

Energia elektryczna – wolumen obrotu w transakcjach terminowych na rynkach energii elektrycznej Grupy GPW wyniósł w marcu 2013 r. 10,5 TWh i był o 118,3% większy niż rok wcześniej. Narastająco od początku rok wzrost wolumenu na rynku terminowym energii wynosi 250,6% rdr. Na rynku spot wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł z 1,8 TWh w marcu 2012 r. do 2,1 TWh w marcu 2013 r. (o 20,7%).

Prawa majątkowe – miesięczny wolumen obrotu na rynku praw majątkowych wzrósł w marcu 2013 r. względem marca 2012 r. o 15,5% z 4,4 TWh do 5,1 TWh. W I kw. 2013 r. wolumen obrotu prawami majątkowymi wyniósł 23,7 TWh i był o 31,5% większy w stosunku do 18,0 TWh w analogicznym okresie 2013 r.

Gaz ziemny – łączny wolumen obrotu na giełdzie gazu wyniósł w marcu 2013 r. 156,7 GWh (59,3 GWh w transakcjach spot i 97,4 GWh w transakcjach terminowych). Narastająco od początku roku całkowity wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł po marcu 2013 r. 191,7 GWh.

 

W marcu 2013 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, o dwie mniej niż w marcu 2012 r.

 

****

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

1)     dotyczy transakcji akcjami, prawami do akcji i prawami poboru

2)     od 1 maja 2012 roku wolumen obrotu kontraktami walutowymi jest obliczany na podstawie jednostki transakcyjnej wynoszącej 1 000 (poprzednio 10 000). W związku z tym zarówno wolumen obrotu tymi instrumentami, jak i całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi nie są w pełni porównywalne do poprzednich okresów

3)     dotyczy obrotów na poee RE GPW oraz na Towarowej Giełdzie Energii. GPW nabyła większościowy pakiet akcji Towarowej Giełdy Energii 24 lutego 2012. Giełda gazu została uruchomiona w ramach TGE w grudniu 2012 r.

 

GPW

Kalendarium 24-10-2019.

 • ROPCZYCE

  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

 • PKNORLEN

  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

 • KRUK

  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

 • NEUCA

  Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.425 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

 • ASSECOBS

  Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

 • CCENERGY

  Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

 • SKARBIEC

  ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 • CAPITAL

  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Więcej wydarzeń
 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Ergis - wyniki i wyjście z GPW

Ergis - wyniki i wyjście z GPW

2019-10-24 05:11:58

Ergis S.A. - analiza techniczna ...

Ergis S.A. - analiza techniczna ...

2019-10-23 22:35:00

Nie tak prędko

Nie tak prędko

2019-10-23 08:00:00

Para euro-złoty lokuje się nisko

Para euro-złoty lokuje się nisko

2019-10-23 05:50:00

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze