• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

GPW mobilizuje emitentów do działań eliminujących problem wycen groszowych

Warszawska giełda zmienia zasady kwalifikacji akcji spółek do segmentu Lista Alertów. Począwszy od 2014 r. do Listy Alertów kwalifikowane będą wszystkie akcje o jednostkowej wartości rynkowej niższej niż 50 groszy, niezależnie od poziomu zmienności kursu. Od czwartego kwartału 2014 r. próg groszowości zostanie ustalony na poziomie 1 zł. Spółki groszowe będą zobowiązane do przyjęcia programu naprawczego. Spółki, które nie podejmą skutecznych działań zmierzających do usunięcia przesłanek decydujących o kwalifikacji ich akcji do Listy Alertów, muszą liczyć się z możliwością zawieszenia obrotu tymi akcjami, a nawet wykluczenia akcji z obrotu giełdowego.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła decyzje regulujące obszar tzw. spółek groszowych notowanych na Głównym Rynku GPW, wprowadzając tym samym rozwiązania zbliżone do tych, które funkcjonują na innych giełdach na świecie. Zmiany mają na celu stopniową eliminację problemu notowania spółek, których kurs w długim okresie kształtuje się poniżej określonego progu groszowości, i w efekcie mają nakłonić notowane spółki do przeprowadzenia działań zmieniających ten stan rzeczy.

- Prace nad wprowadzaniem rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z obrotem akcjami tzw. spółek groszowych, były prowadzone w sposób w pełni transparentny z udziałem zainteresowanych stron. Przyjrzeliśmy się uważnie praktykom stosowanym przez inne giełdy na świecie, przeprowadziliśmy konsultacje w ramach prac Komitetu ds. rynku papierów udziałowych i w efekcie wypracowaliśmy rozwiązanie, którego celem jest nakłonienie emitentów do podjęcia skutecznych działań zmierzających do eliminacji tzw. zjawiska groszowości. W interesie inwestorów zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie zmian w sposób stopniowy, dając emitentom odpowiednio dużo czasu na skuteczne wdrożenie działań naprawczych - powiedział Adam Maciejewski, Prezes GPW.

Kryterium kwalifikacji spółek do tego segmentu będzie średni kurs akcji w okresie ostatnich trzech miesięcy. Podobnie jak do tej pory, kwalifikacja do LA będzie odbywała się w cyklach kwartalnych, na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia.

Obecnie obowiązujący próg groszowości, wynoszący 50 groszy, zostanie utrzymany w początkowym okresie obowiązywania zmian, a docelowo próg ten wynosić będzie 1 zł. Należy podkreślić, że jednostkowa wartość akcji stanowić będzie jedyne kryterium kwalifikacji akcji do Listy Alertów. Tym samym GPW rezygnuje z drugiej z obowiązujących obecnie przesłanek kwalifikacji do Listy Alertów spółek groszowych, to jest wysokiej zmienności kursu akcji.

Zgodnie z tym podejściem do segmentu Lista Alertów będą kwalifikowane akcje, których średni kurs będzie niższy niż:

 • 50 groszy - dla kwalifikacji dokonywanych począwszy od 27 marca 2014 r. (do kwalifikacji kwartalnej we wrześniu 2014 r. włącznie)
 • 1 złoty - dla kwalifikacji dokonywanych począwszy od drugiego dnia sesyjnego przed ostatnim dniem sesyjnym grudnia 2014 r.

 

Dotychczas do Listy Alertów, obok spółek groszowych, kwalifikowane były spółki  znajdujące się w stanie upadłości lub likwidacji. Po zmianie segment ten będzie dedykowany wyłącznie spółkom groszowym.

Bez zmian pozostają konsekwencje zakwalifikowania akcji emitenta do Listy Alertów: usunięcie akcji emitenta z portfela indeksów, przeniesienie ich do notowań w systemie jednolitym, a także specjalne oznaczenie emitenta w serwisach informacyjnych giełdy oraz w cedule, jak również usunięcie akcji z listy papierów, które mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży.

Emitent, którego akcje zostaną zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów po raz drugi z rzędu, czyli w wyniku następujących po sobie dwóch kwalifikacji kwartalnych, będzie zobowiązany do przygotowania i podania do publicznej wiadomości - w ciągu 30 dni od dnia tej powtórnej kwalifikacji - programu naprawczego wskazującego działania, jakie zamierza podjąć w celu eliminacji wyceny poniżej progu groszowości. Program zmierzający do podniesienia poziomu ceny akcji powinien zawierać opis planowanych działań oraz harmonogram ich realizacji.

W przypadku zakwalifikowania danego emitenta do Listy Alertów po raz szósty z rzędu, obrót jego akcjami będzie mógł zostać zawieszony na okres do trzech miesięcy. Po upływie 3-miesięcznego okresu zawieszenia Zarząd Giełdy będzie mógł wykluczyć akcje spółki groszowej z obrotu giełdowego. Zarówno w przypadku zawieszenia, jak i wykluczenia władze giełdy będą mogły odstąpić od decyzji, jeśli stopień zaawansowania działań prowadzonych przez spółkę w celu wyeliminowania problemu groszowości pozwoli przyjąć, że spółka zakończy te działania do czasu następnej kwalifikacji okresowej.

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., a pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja spółek do segmentu Lista Alertów odbędzie się 27 marca 2014 r.

Dodatkowym narzędziem mobilizującym emitentów do podjęcia działań mających na celu eliminację problemu groszowości będą dodatkowe opłaty kwartalne dla spółek groszowych, które Giełda będzie pobierać od 1 stycznia 2015 r.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada  2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl

 

GPW

Kalendarium 24-10-2019.

 • ROPCZYCE

  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

 • PKNORLEN

  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

 • KRUK

  Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

 • NEUCA

  Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.425 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

 • ASSECOBS

  Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

 • CCENERGY

  Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

 • SKARBIEC

  ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 • CAPITAL

  Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Więcej wydarzeń
 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Ergis - wyniki i wyjście z GPW

Ergis - wyniki i wyjście z GPW

2019-10-24 05:11:58

Nie tak prędko

Nie tak prędko

2019-10-23 08:00:00

Para euro-złoty lokuje się nisko

Para euro-złoty lokuje się nisko

2019-10-23 05:50:00

Astarta - średnie ceny i wolumeny

Astarta - średnie ceny i wolumeny

2019-10-23 05:35:22

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze