• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Rynek instrumentów pochodnych we wrześniu 2013 r.

We wrześniu br. wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,45 mln sztuk. Liczba otwartych pozycji na koniec września br. wyniosła 197 tys. sztuk.

Kontrakty na WIG20       

- We wrześniu br. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 982,9 tys. kontraktów, co stanowi wzrost o 12,4% w stosunku do września 2012 r.

- Od początku roku wolumen obrotu wyniósł 6,4 mln kontraktów, co stanowi spadek o 10,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec września br. wyniosła 95,8 tys. kontraktów.

 

Opcje

- We wrześniu br. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 88,4 tys. opcji. Stanowiło to wzrost o 17,3% w porównaniu do września ubiegłego roku. Od początku roku (styczeń-wrzesień) wolumen wyniósł 648 tys. opcji, co stanowi wzrost o 31,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- Na koniec września 2013 roku liczba otwartych pozycji na tym instrumencie wyniosła 43,3 tys. opcji, co stanowi wzrost o 107,6% w stosunku do września 2012 roku.

 

Kontrakty na akcje

- Wolumen obrotu kontraktami na akcje we wrześniu br. wyniósł 39,6 tys. kontraktów, co stanowi wzrost o 4,1% w stosunku do września 2012. Od początku roku wolumen obrotu wyniósł 508,8 tys. kontraktów, co stanowi wzrost o 37,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

- Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec września br. wyniosła 7,4 tys.

- Kontraktami na akcje o najwyższym miesięcznym wolumenie obrotu były:

 

Lp.  Instrument bazowy           Wolumen obrotu (w szt.) we wrześniu br.

 1. KGHM S.A.                           10 316
 2. PKOBP S.A.                           9 667
 3. PKN ORLEN S.A.                  5 615
 4. PZU S.A.                                 4 196
 5. CD PROJEKT S.A.                1 876

 

Kontrakty na waluty

- Wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł we wrześniu br. 327,1 tys. kontraktów, co stanowiło wzrost o 160,6% w stosunku do września ubiegłego roku.

- Najbardziej popularnym kontraktem walutowym we wrześniu 2013 roku był kontrakt na kurs USD/PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 292,1 tys. kontraktów, co stanowiło 80,1% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi.

- Liczba otwartych pozycji na kontraktach na waluty koniec września 2013 roku wyniosła 39,6 tys. kontraktów.

 

Więcej informacji statystycznych znajduje się w tabeli nr 1 oraz na wykresach nr 1 i 2.

 

****

Instrumenty pochodne są najskuteczniejszym narzędziem w zarządzaniu określonymi rodzajami ryzyka. Indeksowe oraz akcyjne instrumenty pochodne mogą być wykorzystane do zarządzania ryzykiem rynkowym, na przykład w celu ochrony posiadanego portfela akcji przed spadkiem jego wartości. Korzystając z walutowych kontraktów terminowych, można zabezpieczyć ryzyko niekorzystnych zmian danego kursu walutowego. Instrumenty te mogą być zatem wykorzystywane na przykład przez podmioty posiadające określone pozycje walutowe w odniesieniu do par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN. Na szczególną uwagę zasługują opcje, charakteryzujące się bardzo dużą elastycznością w zależności od tworzonych strategii zabezpieczających. Na GPW notowane są opcje wygasające w czterech terminach, a w ramach każdego terminu dostępnych jest wiele serii opcji kupna i sprzedaży o różnych kursach wykonania. Przy wykorzystaniu opcji mogą być tworzone strategie zabezpieczające różne rynkowe scenariusze oraz charakteryzujące się różną wysokością kosztu tego zabezpieczenia.

 

Instrumenty pochodne są również skutecznym narzędziem inwestycyjnym. Umożliwiają osiąganie zysków zarówno przy wzrostach jak i spadkach wartości instrumentu bazowego. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z dużą dźwignią finansową. Również w tym przypadku, na szczególną uwagę zasługują opcje ze względu na mnogość zastosowań. Przy wykorzystaniu opcji możliwe jest nie tylko inwestowanie w oczekiwany wzrost lub spadek wartości instrumentu bazowego, ale również we wzrost lub spadek zmienności na rynku. Szczególnym przypadkiem strategii inwestycyjnych są realizowane głównie przez inwestorów instytucjonalnych strategie arbitrażowe.

 

Tabela nr 1

Wolumeny obrotów (z uwzględnieniem transakcji pakietowych):

 • We wrześniu 2013 r.
 • W okresie październik 2012 – wrzesień 2013 r.
 • Liczba otwartych pozycji (LOP) na koniec września 2013 r.

 

Lp.

INSTRUMENT

 

WOLUMEN OBROTU

(szt.)

LICZBA

OTWARTYCH

POZYCJI

WRZESIEŃ

STY-WRZ 2013

STY-WRZ 2012

ZMIANA

(%)

OSTATNIE 12 MIESIĘCY (PAŹDZIERNIK 2012-WRZESIEŃ 2013)

2012

ZMIANA

(%)

NA KONIEC WRZEŚNIA

2013

2012

ZMIANA

(%)

2013

2012

ZMIANA

(%)

1

KONTRAKTY NA WIG20

982 920

874 170

12,44%

6 390 546

7 162 616

-10,78%

8 304 970

9 077 040

-8,51%

95 850

94 316

1,63%

2

KONTRAKTY NA mWIG40

14 551

1 201

1111,57%

49 789

10 314

382,73%

53 523

14 048

281,00%

1867

325

474,46%

3

KONTRAKTY NA AKCJE

39 627

38 061

4,11%

508 851

370 441

37,36%

678 740

540 330

25,62%

7 395

7 310

1,16%

4

KONTRAKTY NA WALUTY*

327 118

125 509

160,63%

2 359 796

631 570

273,64%

2 689 161

960 935

179,85%

39 568

16 902

134,10%

5

OPCJE NA WIG20

88 412

75 394

17,27%

648 034

491 623

31,82%

871 775

715 364

21,86%

43 247

20 827

107,65%

6

JEDNOSTKI INDEKSOWE

748

2 157

-65,32%

6 625

23 984

-72,38%

11 251

28 610

-60,67%

8 690

11 127

-21,90%

 

RAZEM

1 453 376

1 116 492

30,17%

9 963 641

8 690 548

14,65%

12 609 420

11 336 327

11,23%

196 617

150 807

30,38%

                                                                                                                                                                                      

*W dniu 1 maja 2012 r. została dokonana zmiana standardów instrumentu kontraktów walutowych, zgodnie z którą wielkość tych kontraktów została pomniejszona 10-krotnie.

 

GPW

Kalendarium 07-12-2019.

 • POLICE

  Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

 • ZYWIEC

  Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.

 • ASBIS

  Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

 • IFSA

  ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

 • BUDOPOL

  Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.

 • IFIRMA

  Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Więcej wydarzeń
 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze