• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

5,89 mld zł aktywów zarządzało giełdowe Altus TFI S.A. na koniec września 2014

Altus TFI S.A., największe TFI notowane na warszawskiej giełdzie zarządza już 5,89 mld zł aktywów: 3,46 mld zł zgromadzonych w funduszach oraz 2,44 mld zł w ramach usługi asset management. Od początku 2014 roku, mimo trudnej sytuacji na rynkach finansowych, wartość aktywów zarządzanych przez firmę zwiększyła się o 27,63%, tj. o 1 275,90 mln zł.

Niezależne Altus TFI S.A. jest trzecim towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym, od 11 lipca br., na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG, WIG-Poland). Wejście na giełdę wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Na koniec września br. łączna wartość aktywów netto (WAN) zgromadzonych w 44 funduszach oraz zarządzanych przez Altus TFI S.A. w ramach usługi asset management wyniosła 5 892,91 mln zł, o 12,23% (tj. o 641,97 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej.Od początku 2014 r. WAN wzrosła o 27,63% (tj. o 1 275,90 mln zł). – Wzrost wartości portfela we wrześniu to zasługa zaksięgowania nowych środków powierzonych nam w ramach usługi asset management, stabilnych napływów do funduszy niededykowanych oraz dodatnich stóp zwrotu wypracowanych przez zarządzających. Wyniki po dziewięciu miesiącach są obiecujące, i dają dobre perspektywy na przyszłość. Systematycznie zwiększamy udział w rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, i umocniliśmy się też na pozycji lidera wśród TFI notowanych na warszawskiej GPW – mówiTomasz Dudziński, Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI S.A. (mln zł)

31.12.2013

31.08.2014

30.09.2014

subfundusze wydzielone w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

625,86

783,53

816,34

subfundusze wydzielone w ramach Raiffeisen Specjalistyczny FIO Parasolowy

n.d

19,30

52,93

niededykowane fundusze inwestycyjne zamknięte

1 411,64

1 432,88

1 448,42

dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte

725,79

1 141,26

1 139,93

asset management

1 853,72

1 873,97

2 435,29

Razem

4 617,01

5 250,94

5 892,91

Źródło: Altus TFI S.A.

Na koniec września br. Altus TFI S.A. zarządzało 31 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów oraz klientów instytucjonalnych. Dla mniej zamożnych inwestorów towarzystwo oferowało jednostki uczestnictwa dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego. Firma zarządzała też czterema subfunduszami Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, w ramach usługi white label dla Raiffeisen Polbank, jednego z największych banków detalicznych w Polsce (współpraca rozpoczęła się w czerwcu br.). Altus TFI S.A. zawdzięcza wzrost systematycznej pracy nad poszerzeniem oferty produktowej oraz listy dystrybutorów jednostek i certyfikatów funduszy. W 2014 r. firma zaproponowała zamożnym inwestorom cztery nowe niededykowane fundusze zamknięte m.in.: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Altus FIZ Akcji+ oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl. Oferta dla klienta masowego - w ramach Altus FIO Parasolowego - została poszerzona o dwa subfundusze: Altus Nowej Europy i Altus Optymalnego Wzrostu, oba zarządzane w formule absolutnej stopy zwrotu i inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. - We wrześniu wprowadziliśmy na rynek nowy fundusz niededykowany: Altus NS FIZ Wierzytelności, który będzie inwestował na rynku wierzytelności masowych, i pozwoli inwestorom uniezależnić się od niestabilnej sytuacji na krajowym rynku kapitałowym. Liczymy, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze oraz dalszemu zwiększaniu liczby dystrybutorów uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2014 r. i pozycję lidera wśród giełdowych TFI - mówi dyrektor Tomasz Dudziński, Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku blisko sześć lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej - jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów. W I półroczu 2014 r. Altus TFI S.A. wypracowało 15,82 mln zł zysku netto, czyli o 45% więcej niż rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 18,44% do 39,68 mln zł.

 

Altus TFI

 

 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze