• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Wzrost zysków Altus TFI

15,82 mln zł zysku netto, czyli o 45% więcej niż rok wcześniej wypracowało w pierwszym półroczu 2014 r. Altus TFI S.A., notowane na GPW w Warszawie. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie o 18,44% do 39,68 mln zł. Towarzystwo zarządzało 5,17 mld zł aktywów.

Niezależne Altus TFI S.A. jest trzecim towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym, od 11 lipca br., na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG, WIG Poland). Zarząd konsekwentnie realizuje politykę utrzymania wzrostu zarządzanych aktywów oraz przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnej restrykcyjnej polityce kosztowej. W I półroczu 2014 r. koszty działalności operacyjnej oraz pozostałe koszty operacyjne wyniosły łącznie 20,72 mln zł, o 1,2% (tj. o 0,24 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym czasie o 18,44% (tj. o 6,18 mln zł) do 39,68 mln zł. W efekcie zysk na działalności gospodarczej wyniósł na koniec I półrocza br. 19,02 mln zł, co oznacza wzrost o 41,42% (tj. o 5,57 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Zysk netto wypracowany w I półroczu br. przez Altus TFI S.A. wyniósł 15,82 mln zł, o 45% więcej niż rok wcześniej. – Wypracowane wyniki można uznać za satysfakcjonujące, szczególnie biorąc pod uwagę dużą zmienność na rynkach finansowych, z jaką mieliśmy do czynienia w I półroczu 2014. Mimo korzystnej sytuacji makro: dobrym wynikom polskiej gospodarki i niskim stopom procentowym NBP, co zazwyczaj sprzyja rynkowi funduszy inwestycyjnych, sytuację na rynkach zdominowała geopolityka. Rozszerzający się konflikt na Ukrainie, eskalacja wydarzeń na Bliskim Wchodzie miały negatywny wpływ na nastroje inwestorów, którzy powstrzymywali się przed inwestycjami, czego efektem były umorzenia i regres na rynku funduszy inwestycyjnych – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Wybrane wyniki finansowe Altus TFI S.A.

(mln zł)

01.01.2013-30.06.2013

01.01.2013-31.12.2013

01.01.2013-30.06.2014

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

33,51

88,59

39,68

Koszty działalności operacyjnej

13,95

32,82

18,22

Zysk (strata) ze sprzedaży

19,56

55,77

21,46

Pozostałe przychody operacyjne

0,42

0,93

0,61

Pozostałe koszty operacyjne

6,53

11,65

2,50

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

13,45

45,05

19,02

Przychody finansowe

0,54

1,29

0,97

Koszty finansowe

0,00

0,44

0,55

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

13,99

46,29

19,44

Zysk (strata) brutto

13,99

46,29

19,44

Podatek dochodowy

3,08

8,73

3,62

Zysk (strata) netto

10,91

37,56

15,82

Źródło: Altus TFI S.A.

 

Altus TFI S.A. zawdzięcza wzrost przychodów sprzedaży systematycznej pracy nad poszerzeniem oferty produktowej oraz listy dystrybutorów jednostek i certyfikatów funduszy. W tym roku towarzystwo zaproponowało zamożnym inwestorom trzy nowe fundusze zamknięte m.in.: Altus FIZ Akcji+ oraz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl, a dla klienta masowego dwa nowe subfundusze w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Nowej Europy i Altus Optymalnego Wzrostu, oba zarządzane w formule absolutnej stopy zwrotu i inwestujące w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W czerwcu towarzystwo rozpoczęło współpracę z Raiffeisen Polbank, jednym z największych banków detalicznych w Polsce, w zakresie funduszu white label i zarządza aktywami trzech funduszy Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (Aktywnego Oszczędzania,  Aktywnego Inwestowania, Obligacji Korporacyjnych) oraz jednym funduszem zamkniętym. W efekcie towarzystwo na koniec czerwca 2014 r. zarządzało 31 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla osób prywatnych i klientów instytucjonalnych oraz 13 subfunduszami otwartymi, których jednostki uczestnictwa są bardziej dostępną inwestycją. 30 czerwca br. wartość aktywów netto 44 funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wyniosła 3369,11 mln zł. - W I półroczu br. zanotowaliśmy wzrost w głównych liniach biznesowych: kapitałowych funduszach otwartych i zamkniętych. Na koniec czerwca br., wliczając aktywa w usłudze asset management, zarządzaliśmy 5,17 mld zł, co potwierdza skuteczność naszych działań – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - Sprzedaż w pierwszej części roku jest obiecująca. Liczymy, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze oraz dalszemu zwiększeniu liczby dystrybutorów uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2014 r. Systematycznie zwiększamy i dywersyfikujemy portfel, co powinno mieć pozytywny wpływ na nasze wyniki finansowe w przyszłości – dodaje prezes Osiecki.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku od ponad pięciu lat - 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2013 r. wypracowało 37,6 mln zł zysku netto, przy 88,6 mln zł przychodów.

 

Altus TFI

 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze