• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reakcja rynku zależna od przyszłych planów Fed

Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest decyzja Fed odnośnie parametrów polityki pieniężnej, która zgodnie z konsensusem rynkowym powinna dostarczyć drugiej obniżki stóp procentowych w tym roku, co przyczyniłoby się do przesunięcia zakresu stopy funduszy federalnych do 1,75%-2,00%.

Dzisiaj jednak dla rynku będą ważniejsze dalsze plany amerykańskiego banku centralnego. Przede wszystkim rynki będą wrażliwe na to czy Powell nazwie dzisiejsze cięcie stóp procentowych kolejnym "dostosowaniem" czy też początkiem nowego cyklu obniżek stop procentowych. Dane bowiem nie są takie złe patrząc na rekordowo niską stopę bezrobocia i mocną konsumpcję, a także poziom inflacji bazowej CPI, która w sierpniu nieoczekiwania wzrosła do 2,4% w skali roku. Dużo większa pozostaje natomiast presja za strony rynku, który liczy na jeszcze niższy koszt pieniądza, a także ze strony prezydenta Trumpa, który ostatnio nawoływał do zerowych, a nawet ujemnych stóp procentowych. Co więcej, ostatnie dni na dolarowym rynku operacji repo, gdzie musiał interweniować Fed w celu podtrzymania płynności, mogą stanowić istotny argument dla zwolenników dalszego luzowania polityki pieniężnej. Zobaczymy co dziś pokażą najnowsze projekcje makroekonomiczne FOMC. W szczególności dużym zainteresowaniem powinna cieszyć się ścieżka przyszłych stóp procentowych. Monitorowana będzie także kwestia ewentualne zmiany liczby przeciwników obniżki stóp procentowych - za pozostawieniem stóp na niezmienionym poziomie w lipcu głosowała E.George oraz E.Rosengren. Jeśli Fed wpisze się w oczekiwania rynku, to najprawdopodobniej waluta amerykańska straci na wartości a amerykańskie rynki akcji podtrzymają wzrosty. Silniejszej reakcji należy spodziewać się w sytuacji realizacji alternatywnego scenariusza działań Fed.

W Europie z kolei opublikowane zostały dane inflacyjne ze strefy euro, które wskazywały na stłumioną presję inflacyjną, która z kolei stanowiła jeden z argumentów za podjęciem zdecydowanych działań przez Europejskie Bank Centralny we wrześniu. Zgodnie z oczekiwaniami analityków bazowa inflacja CPI ustabilizowała się w sierpniu na poziomie 0,9% w skali roku, natomiast wskaźnik CPI utrzymał się na niskim poziomie 1,0%. Rynki śledzą także doniesienia z Wielkiej Brytanii, gdzie aktualnie Sąd Najwyższy ma się w najbliższych dniach wypowiedzieć czy zawieszenie parlamentu przez premiera Johnsona było legalne. Zarówno funt, jak i euro lekko tracą na wartości względem waluty amerykańskiej w dniu dzisiejszym.

Na rynku krajowym dziś zostały opublikowane dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sierpniu. Pierwsza publikacji wypadła poniżej oczekiwań analityków, wskazując na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 2,6% r/r. Z kolei dynamika przeciętnych płac utrzymała się poniżej bariery 7,0%, na poziomie 6,8% w skali roku, co może mieć tylko charakter przejściowy w związku z zapowiadaną podwyżką płacy minimalnej. Zgodnie z danymi GUS poprawie uległy zarówno obecne, jak i przyszłe nastroje konsumentów, co powinno pozytywnie wpływać na konsumpcję prywatną w końcówce tego roku.

 

USD/PLN

USD/PLN powrócił do wzrostów po tym jak para wybroniła geometryczne wsparcie w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 3,7253 oraz powróciła powyżej 50-okresowej średniej EMA w skali D1. Notowania utrzymują się powyżej górnego ograniczenia chmury ichimoku, co wspiera w dalszym ciągu stronę popytową. Ponadto kurs znalazł się dziś powyżej Tenkan Sen, co powinno zaowocować podtrzymaniem zwyżki w rejon Kijun Sen, która wyznacza opór w okolicy 3,9450.

 

USD/JPY

W oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję Fed, dolar utrzymuje się w pobliżu najwyższego od siedmiu tygodni poziomu wobec jena japońskiego. Kurs powrócił powyżej 50- i 100-okresowej średniej EMA w skali dziennej, co może stanowić impuls do przetestowania oporu w postaci 200-okresowej średniej EMA w interwale D1 (okolice 108,67). Najbliższe wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA znajduje się na poziomie 107,68 jenów za dolara.

 

Komentarz przygotowała:
Anna Wrzesińska
Noble Securities S.A.

 

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i
2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze