• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Selvita opublikowała najnowszą strategię rozwoju

Selvita opublikowała strategię rozwoju na lata 2017-2021. Jej nadrzędnym celem jest wygenerowanie wzrostu Spółki poprzez samodzielne finansowanie wczesnych faz badań nad lekami i komercjalizację projektów innowacyjnych na późniejszych etapach rozwoju.

Zgodnie z założeniami nowej strategii, do 2021 r. Selvita planuje osiągnąć następujące cele biznesowe:
 - Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;
 - Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej; w 2019 r. w obszarze metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immunonkologii w fazie klinicznej;
 - Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym i zwiększenie udziału projektów zintegrowanych w portfelu zamówień;
 - Wzrost kapitalizacji Spółki powyżej 2 mld zł.

Spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 360 mln zł, z czego ok. 260 mln zł wyniosą bezpośrednie nakłady na rozwój projektów innowacyjnych  oraz 73 mln zł na budowę i wyposażenie Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój segmentu usługowego i bioinformatycznego. Spółka ma obecnie zagwarantowanych 136 mln zł dotacji na realizację celów do 2021 r. Selvita planuje przeprowadzenie oferty publicznej w IV kw. 2017 r.

Potrzeby kapitałowe związane są wyłącznie z rozwojem projektów w ramach segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii – łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą w latach 2017-2021 ok. 260 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją ok. połowę tej kwoty. Przede wszystkim realizowane będą dwa projekty rozwojowe: SEL24 (rozwój kliniczny we współpracy z Menarini Group) oraz SEL120 (samodzielna realizacja I fazy badań klinicznych i dalsza komercjalizacja projektu). Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciami i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immunoonkologii. Ponadto Spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.

– W momencie podpisania umowy partneringowej na projekt SEL24 Selvita z sukcesem zakończyła blisko trzyletni cykl inwestycyjny. Dlatego aktualizujemy strategię rozwoju i przedstawiamy inwestorom potencjał z niej wynikający. Jej realizacja ma pozwolić utrzymać dynamiczne tempo wzrostu skali działalności i wartości Selvity – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvita S.A. – Nasze plany są ambitne i koncentrują się przede wszystkim na inwestycjach w  segment innowacyjny i rozwój segmentu usługowego z generowanych zysków. Chcemy skupić się na samodzielnym finansowaniu badań we wczesnej fazie rozwoju i komercjalizować projekty na późniejszych etapach, generując w ten sposób wyraźnie wyższą wartość dodaną, co pozwoli maksymalizować potencjał wzrostu Spółki – dodaje.

SEL120
Jednym z głównych celów biznesowych nowej strategii jest podpisanie umowy partneringowej na kolejną cząsteczkę z portfolio Selvity – SEL120, selektywny inhibitor kinaz CDK8 o potencjale terapeutycznym m.in. w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, nowotworów piersi, czy jelita grubego – po zakończeniu I fazy badań klinicznych. Projekt znajduje się obecnie w fazie badań przedklinicznych, a rozpoczęcie badań klinicznych planowane jest na drugą połowę 2018 r. Selvita prowadzi również prace nad zastosowaniem inhibitorów CDK8 w chorobie sierocej - niedokrwistości Diamonda-Blackfana (ang. Diamond-Blackfan Anemia), co w przyszłości może zaowocować odrębnym programem klinicznym w tym obszarze i niezależnym od wskazań onkologicznych dodatkowym potencjałem komercyjnym projektu.

– Biorąc pod uwagę znacznie szerszy potencjał terapeutyczny i rynkowy SEL120 oraz fakt, że w tym przypadku planujemy przeprowadzenie transakcji po wstępnym oszacowaniu skuteczności terapeutycznej w fazie IIa badań klinicznych, oczekujemy, że warunki potencjalnej transakcji będą kilkukrotnie lepsze niż w przypadku SEL24 – wyjaśnia Paweł Przewięźlikowski. – W międzyczasie będziemy generowali wzrost wartości Spółki poprzez zawieranie mniejszych kontraktów w segmencie innowacyjnym – dodaje.
Platformy rozwoju leków
Zgodnie z założeniami strategii, w kolejnych latach Selvita planuje sprzedaż jednego projektu rocznie. W 2018 r. Spółka przewiduje podpisanie umowy partneringowej w fazie odkrycia lub przedklinicznej na pierwszy projekt z platformy terapii celowanych, w ramach której rozwijane są inhibitory kinaz. W kolejnym roku Selvita zapowiada komercjalizację projektu na podobnym etapie rozwoju, pochodzącego z platformy metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu, służącej rozwojowi projektów koncentrujących się na metabolizmie wewnątrzkomórkowym w komórkach nowotworowych. W 2020 r. Spółka planuje komercjalizację na etapie badania klinicznego przynajmniej jednego projektu z platformy immunonkologicznej, na bazie której rozwijane są projekty w jednym z najbardziej obiecujących obszarów terapeutycznych - stymulowania odpowiedzi odpornościowej pacjenta do walki z chorobą nowotworową.

Dodatkowo, firma zapowiedziała wprowadzenie do I fazy badań klinicznych przynajmniej jednego projektu rozwijanego w ramach dwóch pierwszych platform oraz jego komercjalizację na etapie klinicznym po 2021 r.

Rozwój segmentu innowacyjnego Spółki będzie polegał również na uzupełnieniu portfolio badawczo-rozwojowego Selvity o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez stworzenie całkiem nowej platformy narzędziowej rozwoju leków biologicznych.

- Pragniemy silnie wesprzeć projekty z obszaru platform metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immunoonkologii, dlatego też podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszych kompetencji o rozwój cząsteczek biologicznych, co umożliwi naszym naukowcom badania nad dodatkowymi rodzajami targetówi pozwoli na rozszerzenie pipeline’u projektowego Selvity. Inwestycja skoncentruje się na badaniach w skali laboratoryjnej, zakupie praw własności intelektualnej oraz in-licensingu projektów biologicznych – tłumaczy Paweł Przewięźlikowski.

Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych
W latach 2019-2020 nastąpi przeniesienie Segmentu Innowacyjnego Selvity do nowo wybudowanego Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych w Krakowie. W nowym budynku nastąpi zwiększenie skali projektów prowadzonych przez Selvitę, niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych prac w ramach platform projektowych oraz uruchomienie nowych obszarów kompetencyjnych w szczególności w obszarze badań przesiewowych na dużej liczbie cząsteczek (ang. High-Throughput Screening), a także uruchomienie własnego laboratorium badań nad zwierzętami. Budowa Centrum zostanie  sfinansowana wyłącznie ze środków własnych oraz grantów.  Wydatki związane z wyposażeniem w sprzęt laboratoryjny i amortyzacja Centrum będą częściowo obciążały koszty platform innowacyjnych.

Segment usług i segment bioinformatyczny
W Segmencie Usługowym planowany jest dalszy dynamiczny rozwój organiczny. Selvita spodziewa się wzrostu skali działalności, który będzie determinował zwiększanie zatrudnienia i powierzchni laboratoryjnej o ok. 20 proc. rocznie. Jednocześnie Spółka oczekuje wyraźnego wzrostu efektywności segmentu. W najbliższych latach udział projektów zintegrowanych w przychodach powinien wzrastać kosztem ograniczenia przede wszystkim niskomarżowych projektów o stałej cenie (fixed proce). Wzrost skali działalności segmentu będzie finansowany głównie z grantów oraz ze środków własnych Spółki.

Działalność w segmencie bioinformatycznym będzie w dalszym ciągu kontynuowana poprzez spółkę Ardigen. Obecnie priorytetem spin-off’u działu biotechnologicznego Selvity, jest intensyfikacja własnej działalności badawczo-rozwojowej przy zachowaniu dynamiki wzrostu przychodów z projektów usługowych.

Podsumowanie i podstawowe parametry planowanej oferty publicznej
Łączne potrzeby inwestycyjne związane z realizacją strategii wynoszą ok. 360 mln zł, z czego ok. 260 mln zł wyniosą nakłady na rozwój projektów innowacyjnych (140 mln zł ze środków pozyskanych z emisji akcji, a pozostała kwota z grantów i środków własnych). Koszty związane z budową Centrum Rozwoju Leków Innowacyjnych wyniosą ok. 73 mln zł i zostaną pokryte głównie z grantów, a także kredytu i środków własnych.

Wydatki związane z rozwojem segmentu usługowego wynieść mają w latach 2017-2021 25 mln zł. Selvita planuje również dokapitalizować Ardigen kwotą ok. 2 mln zł, która pochodzić będzie ze środków własnych Spółki.

Spółka planuje wyemitować maksymalnie 2,2 mln zł nowych akcji. Oferta publiczna zaplanowana jest na IV kw. 2017 r.

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze