• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Polkomtel wycofuje się z bitwy o LTE800

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. poinformowała o rezygnacji z dalszego udziału Polkomtelu w trwającej aukcji częstotliwości radiowych w paśmie 800Mhz. Spółka tłumaczy swoją decyzję obawami, że dotychczasowy przebieg aukcji może doprowadzić do rozwiązań, które negatywnie odbiją się  zarówno na rynku jak i konsumentach.

Według Polkomtelu najlepszym rozwiązaniem, optymalnie wykorzystującym nowe częstotliwości, byłaby by budowa jednej, maksymalnie dwóch wspólnych sieci. Dzięki temu firmy biorące udział w aukcji mogły by zaoferować swoim klientom usługi o jednakowych parametrach technicznych. Aktualny przebieg aukcji może jednak sugerować, że zakończy się ona na korzyść pozostałych dwóch dużych graczy, spółek Orange i T-mobile. Jeżeli każda z nich zdobyła by maksymalną, przewidzianą w aukcji dla jednego podmiotu, część pasma, finalnie mogły by utworzyć wspólną sieć ograniczając w ten sposób znacząco możliwości konkurencji. Taki scenariusz jest wielce prawdopodobny gdyż Orange i T-mobile już jakiś czas temu podpisały stosowne umowy o współpracy powołując jednocześnie do życia spółkę NetWorkS! mającą za zadanie modernizację i zarządzanie infrastruktura sieciową obu firm.

Poniżej przedstawiamy oficjalny komunikat giełdowy spółki Cyfrowy Polsat S.A.:

10-03-2015

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2015 roku powziął informację od spółki Polkomtel sp. z.o.o. ("Polkomtel"), będącej podmiotem pośrednio zależnym od Spółki, o podjęciu decyzji o zaprzestaniu udziału Polkomtel w aktywnym licytowaniu bloków z częstotliwości 800 MHz, poprzez przejście w tzw. oferty pasywne.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż na podstawie komunikatu bieżącego spółki Midas S.A. ("Grupa Midas") z dnia 3 marca 2015 roku, powziął informację o zawarciu umów współpracy pomiędzy spółkami Aero2 sp. z o.o. ("Aero2") i Mobyland sp. z o.o. ("Mobyland") a spółką Sferia S.A. ("Sferia"), na bazie których Grupa Midas zamierza realizować budowę sieci LTE800.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2015 z dnia 3 marca 2015, Zarząd Spółki przypomina, iż Porozumienie PLK i Porozumienie CP opisane szczegółowo we wspomnianym raporcie, zakładają, iż w przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyska prawo korzystania, Mobyland rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel.

Z informacji udostępnionych przez Midas wynika, że uruchomienie pierwszych 1200 stacji bazowych sieci LTE 800, jest planowanych w przeciągu kilku kolejnych tygodni, dzięki czemu do końca marca w zasięgu LTE sieci Midas znajdzie się ponad 90% populacji Polski.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze