• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Agora podsumowała IV kwartał 2014r

 Pieniadze

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Grupa Agora zanotowała 11% wzrost przychodów. To głownie zasługa działalności reklamowej i rozwojowi oferty prenumeraty cyfrowej.

- Ostatni kwartał ubiegłego roku był dla Grupy Agora wyjątkowo udany, a cały 2014 upłynął pod znakiem skutecznej realizacji średnioterminowych planów ogłoszonych przez Spółkę w marcu ub.r. Zgodnie z postawionymi celami, wszystkie biznesy pozaprasowe Agory zwiększają przychody i poprawiają rentowność. Osiągnięty na koniec 2014 r. poziom aktywnych cyfrowych prenumerat "Gazety Wyborczej" - wyższy, niż zakładaliśmy - potwierdza właściwy wybór modelu transformacji biznesowej segmentu prasowego. Świetnie rozwija się też działalność Agory związana z branżą filmową oraz telewizyjną - 2014 przyniósł spektakularny sukces filmu "Bogowie", którego byliśmy koproducentem i dystrybutorem, a kanał Stopklatka TV, założony z Kino Polska S.A., osiągnął zakładany 1% oglądalności - mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 4 kw. 2014 r. (porównanie r/r):

Przychody Grupy wyniosły 333,7 mln zł i wzrosły w porównaniu z 4 kw. 2013 r. o 11,1%. Grupa Agora odnotowała wzrost wszystkich kategorii przychodów. Dodatkowo, pozytywny wpływ na poziom przychodów Grupy Agora miała działalność filmowa, której przychody wyniosły 13,7 mln zł i powiększyły przychody z pozostałej sprzedaży, wynoszące 46,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży usług reklamowych były wyższe o 5,3% i wyniosły 158,1 mln zł. Grupa odnotowała także istotny wzrost wpływów ze sprzedaży biletów do kin - o 19,4% do kwoty 46,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wydawnictw były wyższe o 12,7% i wyniosły 37,3 mln zł, a przychody ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym wzrosły o 2,5% do 45,4 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się o 16,7% do 332,6 mln zł. Istotnym czynnikiem wpływającym na ich wysokość były odpisy aktualizujące wartość dwóch miesięczników wydawanych przez pion Czasopisma i Prasa Bezpłatna w wysokości 15,1 mln zł. Gdyby wyeliminować wpływ odpisów aktualizujących, to koszty operacyjne Grupy netto wyniosły 317,5 mln zł i były wyższe o 11,4% w porównaniu z czwartym kwartałem 2013 r. Na wzrost kosztów operacyjnych Grupy wpłynęły również wyższe (o 24,0%) koszty reprezentacji i reklamy związane ze wzmożoną aktywnością reklamową w segmentach Internet oraz Film i Książka. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 7,7% w wyniku realizacji projektów rozwojowych w Grupie. Nieznacznie (o 1,1%) wzrosły koszty usług obcych, zmniejszyły się natomiast (o 1,9%) koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów głównie ze względu na niższe koszty materiałów produkcyjnych w związku z mniejszym wolumenem usług poligraficznych w technologii coldset.

Ze względu na odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych w wysokości 15,1 mln zł, EBITDA Grupy zmniejszyła się do kwoty 25,4 mln zł. Wynik operacyjny na poziomie EBIT był pozytywny i wyniósł 1,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 9,7 mln zł.

- Gdyby wyeliminować wpływ odpisu aktualizującego wartość aktywów Spółki, to Grupa Agora nie tylko odnotowuje dwucyfrowy wzrost przychodów, ale też poprawia wyniki operacyjne na wszystkich poziomach - wzrosły EBIT, EBITDA i zysk netto. Wyraźnie widać, że działania naszego zespołu zgodne ze średnioterminowymi planami rozwoju Grupy Agora, zaczynają przynosić pozytywne efekty - komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Po wyeliminowaniu wpływu odpisu aktualizującego wartość aktywów, EBITDA Grupy wzrasta o 3,8% do kwoty 40,5 mln zł. Wynik operacyjny Grupy na poziomie EBIT jest wyższy o 5,9% niż w analogicznym okresie 2013 r. i wynosi 16,2 mln zł. Zysk netto wzrasta do kwoty 21,9 mln zł.

INFORMACJE DODATKOWE - WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 4 KW. 2014 R.

PRASA - wzrost przychodów ze sprzedaży wydawnictw i nowe inicjatywy

Wyniki segmentu Prasa były pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie oraz odpisu aktualizującego wartość dwóch tytułów wydawanych przez pion Czasopisma i Prasa Bezpłatna, który obciążył wyniki segmentu w 4 kw. 2014 r.

Przychody reklamowe1,2 w Gazecie Wyborczej zmniejszyły się o 13,7%, a spadek przychodów reklamowych w Metrze wyniósł jedynie 4,6%. Warto zauważyć, że czasopisma wydawane przez Agorę utrzymały poziom przychodów ze sprzedaży reklam na tym samym poziomie, co w 4 kw. 2013 r.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu wzrosły o 8,1%, pomimo utrzymującego się trendu spadku sprzedaży wydawnictw papierowych. Wzrost ten jest efektem zmiany cyklu wydawniczego magazynu Wysokie Obcasy Extra, który od lutego 2014r. ukazuje się jako miesięcznik, a także podwyżki ceny egzemplarzowej Gazety Wyborczej oraz wpływów z dystrybucji cyfrowej dziennika.

Coraz więcej osób zamawia prenumeratę cyfrową Gazety Wyborczej dzięki wprowadzonej w lutym ub. r. nowej ofercie pakietów cyfrowych. Aktywnych jest już blisko 55 tys. prenumerat3 (stan na 31 grudnia 2014 r.) - grono użytkowników, którzy płacą za dostęp do cyfrowych treści Wyborczej zwiększyło się m.in. dzięki uruchomieniu oferty prenumeraty instytucjonalnej.

W październiku 2014 r. Gazeta Wyborcza wzbogaciła ofertę nowoczesnych propozycji dziennika dla jej cyfrowych czytelników o aplikację na urządzenia z systemem Windows 8.1. Aplikacja ta uzupełniła ofertę prenumeraty cyfrowej dziennika w ramach pakietu Wyborcza Premium.

W tym samym czasie redakcja dziennika Metro we współpracy z Gazeta.pl przygotowała serwis MetroWarszawa.pl poświęcony spędzaniu wolnego czasu w stolicy. Dziennik uruchomił również aplikację na smartfony i tablety z systemem iOS, która zapewnia dostęp do tekstów z aktualnego wydania dziennika.

FILM i KSIĄŻKA4 - wzrost frekwencji i przychodów segmentu

Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 29,8% do 100,2 mln zł. Stało się to głównie za sprawą przychodów segmentu z działalności filmowej, która przyniosła 13,7 mln zł, oraz rosnącej frekwencji kinowej, która zaowocowała wzrostem przychodów ze sprzedaży biletów do kin o 19,4% do kwoty 46,7 mln zł. Segment odnotował również wyższe o 17,6% przychody ze sprzedaży barowej w wysokości 15,4 mln zł oraz wyższe przychody ze sprzedaży reklam w kinach, które wzrosły do 9,0 mln zł. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 37,7%, głównie ze względu na działalność filmową. Należy jednak pamiętać, że w 4 kw. 2013 r. pozytywny wpływ na wynik operacyjny segmentu miał efekt netto zdarzeń jednorazowych (w tym rozwiązanie części rezerw tworzonych w latach ubiegłych na koszty autorskich praw majątkowych), który poprawił wynik sieci Helios o 3,9 mln zł.

W rezultacie segment uzyskał pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBIT5 w wysokości 10,7 mln zł, a na poziomie EBITDA5 - w wysokości 17,7 mln zł.

Frekwencja w kinach sieci Helios sięgnęła 2,7 mln widzów i zwiększyła się o 24,9%. W tym czasie liczba biletów sprzedanych do wszystkich kin w Polsce zwiększyła się o 24,1%.

W 4 kw. 2014 r. istotny wpływ zarówno na poziom przychodów, jak i kosztów operacyjnych segmentu miało zaangażowanie Agory w produkcję filmu Bogowie. NEXT FILM był dystrybutorem tytułu, który trafił na ekrany polskich kin 10 października 2014 r. Film Bogowie był najchętniej oglądanym obrazem w 2014 r. i przyciągnął do polskich kin 2,2 mln widzów. Przychody Grupy Agora z tytułu działalności filmowej w 4 kw. 2014 r. wyniosły 13,7 mln zł.

Pion Projekty Specjalne zaproponował czytelnikom w 4 kw. 2014 r. 24 nowe wydawnicze projekty jednorazowe. W efekcie Agora sprzedała 0,3 mln książek i książek z płytami, a przychody pionu wyniosły 12,8 mln zł. Warto pamiętać, że wpływ na ich wysokość miały również przychody z tytułu koprodukcji filmu Bogowie. Pion Projekty Specjalne zakończył 4 kw. 2014 r. wynikiem operacyjnym na poziomie EBIT5 w wysokości 0,4 mln zł.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA6 - wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

W 4 kw. 2014 r. przychody ze sprzedaży reklam6 na nośnikach AMS wyniosły 43,0 mln zł. Jednocześnie, dzięki systematycznie prowadzonym działaniom optymalizacyjnym, segment obniżył koszty operacyjne o 1,3% i poprawił wynik operacyjny na poziomie EBIT do kwoty 5,7 mln zł. Pozycja spółki na rynku reklamy zewnętrznej jest silna, a jej udział w wydatkach na reklamę zewnętrzną to obecnie około 36%.

W 4 kw. 2014 r. AMS oficjalnie rozpoczął pracę nad największą polską inwestycją w meble miejskie, która obejmie 1 580 funkcjonalnych i interaktywnych wiat przystankowych. Obecnie powstało jest ich już ponad 100.

INTERNET7 - szybszy niż rynkowy wzrost przychodów

W 4 kw. 2014 r. segment odnotował wzrost przychodów8,9 do kwoty 36,7 mln zł (o 22,3%), głównie za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych. Ze względu na istotny wzrost kosztów operacyjnych do kwoty 30,8 mln zł, wynik operacyjny EBIT5 segmentu wyniósł 5,9 mln zł, a EBITDA5 7,2 mln zł.

Segment Internet Agory stale rozwija swoje produkty. W czwartym kwartale 2014 r. przygotował aplikacje VOD Kinoplex na telewizory Smart TV. Biuro reklamy Gazeta.pl rozpoczęło także współpracę na wyłączność z jednym z najpopularniejszych serwisów rozrywkowych w Polsce - Kwejk.pl. W styczniu 2015 r. portal Gazeta.pl zaprezentował nową odsłonę swojej strony głównej oraz identyfikacji graficznej.

RADIO - wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

Przychody segmentu radiowego10,11 sięgnęły 28,6 mln zł - to wzrost o 9,6%. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 6,4%, głównie za sprawą wyższych kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów wynik operacyjny EBIT segmentu Radio poprawił się i wyniósł 5,4 mln zł, a EBITDA sięgnęła 6,0 mln zł.

Stacje radiowe Grupy Agora osiągnęły dobre wyniki słuchalności: radiostacje muzyczne na poziomie 3,6% (spadek o 0,3pkt%), a Radio TOK FM 1,2% (wzrost o 0,1pkt%).

Segment rozwija swoją bieżącą działalność i zabiega o nowe częstotliwości. W grudniu 2014 r. nadawanie rozpoczął program Radia Złote Przeboje 93,2 FM w Jędrzejowie - to już 24 stacja lokalna pod marką Złote Przeboje. Radiowe Doradztwo Reklamowe, działające w ramach segmentu, poszerzyło swoją ofertę o sprzedaż reklamy kinowej i - działając jako zespół Tandem Media - zostało wyłącznym brokerem oferującym powierzchnie reklamowe w sieci kin Helios.

DRUK12 - wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

Przychody segmentu z tytułu sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych wyniosły 45,4 mln zł i wzrosły o 2,5% w porównaniu z 4 kw. 2013 r. Dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych segment odnotował poprawę wyników operacyjnych. Istotnie poprawiła się EBITDA5, która wyniosła 5,4 mln zł. Segment odnotował także zysk na poziomie EBIT5 w wysokości 1,5 mln zł.UWAGA: Od pierwszego kwartału 2014 r., w wyniku zmian organizacyjnych, Grupa Agora ("Grupa") zmieniła sposób raportowania wybranych segmentów operacyjnych. Najistotniejsze zmiany dotyczą wyodrębnienia działalności poligraficznej z dotychczasowego segmentu Prasa codzienna jako odrębnego segmentu operacyjnego. Kolejna zmiana dotyczy włączenia działalności związanej z wydawaniem czasopism Agory do nowego segmentu Prasa oraz przeniesieniem dotychczasowej działalności pionu Projekty Specjalne do nowego segmentu Film i Książka (wcześniej segment Kino). Dokładny opis zmian w sposobie raportowania poszczególnych działalności biznesowych Grupy Agora znajduje się we właściwych sekcjach Komentarza Zarządu Agory S.A. Dane porównawcze za analogiczny okres 2013 r. zostały odpowiednio przekształcone. Zarząd pragnie jednak zwrócić uwagę, że w związku z tą zmianą, dane prezentowane w raportach kwartalnych za poprzednie okresy mogą nie być w pełni porównywalne z obecnie prezentowanym podejściem zarządczym.Przypisy:

1 dane nie zawierają przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji.

2 podane kwoty uwzględniają tylko część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie Wyborczej, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl, Komunikaty.pl oraz serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety Wyborczej.

3 na całkowitą liczbę aktywnych prenumerat składają się subskrypcje miesięczne, kwartalne i roczne zakupione na stronach internetowych serwisów "Gazety Wyborczej", w systemie Piano National, w księgarni internetowej Publio.pl oraz w formie aplikacji mobilnych na tablety i smartfony z systemami iOS, Windows 8 i Android.

4segment Film i Książka zawiera dane spółki Helios S.A. i Next Film Sp. z o.o., tworzących grupę Helios oraz pionu Projektów Specjalnych Agory S.A.

5 EBIT i EBITDA dla segmentu Prasa, Film i Książka, Internet oraz Druk wyliczane są po kosztach bezpośrednio przypisanych do danego segmentu lub pionu operacyjnego Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które są zawarte w pozycjach uzgadniających.

6 segment Reklama Zewnętrzna zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek AMS S.A. i Adpol Sp. z o.o., wchodzących w skład grupy AMS.

7 segment Internet obejmuje skonsolidowane pro-forma dane pionu Internet Agory S.A., LLC Agora Ukraine, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o., Sport4People sp. z o.o. i Sir Local Sp. z o.o.

8 dane uwzględniają eliminację wzajemnej sprzedaży pomiędzy pionem Internet Agory S.A., LLC Agora Ukraine, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o., Sport4People sp. z o.o. i Sir Local Sp. z o.o.

9 dane zawierają m.in. część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnej Gazecie Wyborczej, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl i Komunikaty.pl oraz w serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl).

10 segment Radio zawiera skonsolidowane pro-forma dane pionu radiowego w Agorze S.A., radiostacji lokalnych i stacji ponadregionalnej TOK FM, wchodzących w skład Grupy Agora, czyli: 24 stacji lokalnych nadających pod marką Złote Przeboje, 7 stacji lokalnych nadających pod marką Rock Radio, radiostacji lokalnej oferującej muzykę w formacie CHR (Contemporary Hit Radio) oraz ponadregionalnej stacji TOK FM obejmującej 17 największych obszarów miejskich.

11 dane obejmują sprzedaż własnego i obcego czasu antenowego związaną ze świadczonymi usługami pośrednictwa.

12 segment Druk obejmuje skonsolidowane pro-forma dane Pionu Druk Agory S.A. oraz Agory Poligrafii Sp. z o.o.


Źródła danych:

Rynek reklamy: dane dotyczą reklam i ogłoszeń w sześciu mediach (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, internet, kino). W niniejszym sprawozdaniu Agora skorygowała dane dotyczące rynku reklamy telewizyjnej oraz wartości wydatków na reklamę w internecie w czwartym kwartale 2013 r. oraz dane dotyczące rynku reklamy kinowej w czwartym kwartale 2013 r. oraz w pierwszym kwartale 2014 r., a także wartość rynku reklamowego w dziennikach i w magazynach w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2014 r.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące poziomu rynkowych wydatków na reklamę w prasie i radiu są szacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średniego rabatu i podawane są w cenach bieżących. Z tego też względu, biorąc pod uwagę presję rabatową i wyprzedaż przez media czasów/powierzchni reklamowej, dane te mogą być obarczone pewnymi błędami, które mogą być korygowane na bieżąco. Dane dla prasy dotyczą jedynie ogłoszeń wymiarowych, z pominięciem insertów, ogłoszeń drobnych i nekrologów. Jako podstawę do szacunków użyto wydatków cennikowych z następujących źródeł: monitoring Kantar Media, monitoring Agory S.A.

Wydatki na reklamę w telewizji, kinie i w internecie oparte są na szacunkach domu mediowego Starlink; szacunki rynku telewizyjnego obejmują kwoty związane z emisją regularnej reklamy oraz wskazań sponsorskich wraz z lokowaniemproduktu, nie zawierają natomiast kwot związanych z telezakupami lub innymi formami promocji. Szacunki rynku internetowego obejmują, oprócz wydatków na reklamę graficzną (display), także wydatki na reklamy w wyszukiwarkach (Search Engine Marketing), e-mail marketing oraz wydatki na reklamę wideo. Szacunki rynku reklamy zewnętrznej pochodzą z danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej (IGRZ).

Reklama zewnętrzna: dane na podstawie raportu IGRZ o wielkości przychodów wybranych spółek reklamy zewnętrznej: AMS S.A., Business Consulting,Cityboard Media, Clear Channel Poland, Defi Poland, Gigaboard Polska, JETline, Megaboard, Mini Media, Ströer Out of home oraz Warexpo. Raport ten jest opracowany przez IGRZ w oparciu o faktyczne dane finansowe przekazywane przez wymienione podmioty i dotyczące rynku reklamy zewnętrznej definiowanego jako rynek out-of-home, obejmującego reklamę stacjonarną, mobilną i cyfrową.

Zasięg serwisów internetowych: dane dotyczące liczby użytkowników (real users), odsłon i odsłon mobilnych pochodzą z badania Megapanel PBI/Gemius i obejmują użytkowników w wieku 7 lub więcej lat, łączących się z serwerów znajdujących się na terenie Polski i dotyczą domen przypisanych do Agory S.A. w prowadzonym przez Gemius SA Rejestrze Usługodawców i Grup Usługodawców. Dane dotyczące liczby użytkowników serwisów grupy Gazeta.pl audytowane są przez Gemius SA. Od kwietnia 2013 obowiązują nowe reguły łączenia witryn w grupy wydawców, według których grupa Gazeta.pl obejmuje wyłącznie serwisy internetowe przypisane przez Gemius SA w Rejestrze Usługodawców do Agory S.A. Tym samym wyniki nie są porównywalne z okresami poprzednimi. Od kwietnia 2013 zmianie uległa także metoda wyliczania wskaźnika użytkownicy (real users) - od podstawy szacowania odjęte zostały pliki cookies pochodzące z urządzeń mobilnych. Wskaźnikowi użytkownicy (real users) odpowiadają nowe wskaźniki odsłon i czasu niemobilnego, nie występujące w badaniu przed kwietniem 2013.

Sprzedaż biletów do kin: dane dotyczące sprzedaży biletów w kinach Helios są danymi księgowymi, raportowanymi zgodnie z pełnymi okresami kalendarzowymi. Dane dotyczące sprzedaży biletów są szacunkami grupy Helios sporządzanymi w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych. Sprzedaż biletów do kina raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.

Udział w słuchalności radiostacji: dane pochodzą z badania RadioTrack przeprowadzanego przez firmę MillwardBrown (wszystkie miejsca słuchania, wszystkie dni słuchania i wszystkie kwadranse); dla radiostacji muzycznych Agory w miastach nadawania grupie wiekowej 15+ za okres październik-grudzień: próba dla 2013 r.: 21 069; dla 2014 r.: 21 079; za okres styczeń-grudzień: próba dla 2013 r.: 84 194; dla 2014 r. 84 290.

 

 

 

 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze