• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI13.9%
Bezrobocie5.4%
PKB7.3%
Stopa ref.4.5%
WIBOR3M5.95%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Grodno zapowiada 20% rocznie

Grodno S.A. przedstawiło wyniki za I kw. roku obrotowego 2017/18 (kwiecień-czerwiec), wykazując wzrost przychodów o 26% rdr oraz zysku netto o 10% rdr. Jednocześnie przedstawiona została strategia Grupy, przewidująca roczny wzrost o 20% do 2020 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, uwzględniające dane spółki BARGO przejętej w lutym br.,  wyniosły 91 851 tys. zł, czyli o 26% więcej rdr. Jednocześnie Grupa wykazała wzrost pozycji wynikowych – zysk operacyjny wyniósł 952 tys. zł (+25% rdr), EBITDA 1 902 tys. zł (+18% rdr), natomiast zysk netto 447 tys. zł (+10% rdr). Wpływ na przedstawione wielkości miała przede wszystkim konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty rozwiązań i artykułów dostępnych dla klientów. Na poprawę wyników przełożyła się korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej przypadająca na analizowany okres. Zarząd Grodna spodziewa się utrzymania korzystnej tendencji w nadchodzących miesiącach.

- Wyniki finansowe za I kw. są zgodne z oczekiwaniami. Są rezultatem zarówno dynamicznego zwiększania skali działalności naszej Grupy, jak i poprawy koniunktury w branży, której doświadczamy od marca. W najbliższych kwartałach planujemy dalszą dynamiczną ekspansję na rynku polskim, w warunkach utrzymującej się sprzyjającej sytuacji rynkowej – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.

Strategia 2017-20201
Wraz z raportem za I kw. Grodno zaprezentowało strategię rozwoju Grupy do roku 2020. Zgodnie z przyjętymi założeniami Zarząd zakłada rozwój w tempie 20% rocznie (w warunkach wzrostu branży budowlano-montażowej o co najmniej 5% w skali roku), jednocześnie wypracowując dodatnie, stabilne wynik finansowe.
Jako główne kierunku rozwoju, przedstawione zostały m. in. rozbudowa sieci dystrybucji (w oparciu o akwizycje, udział w nowych spółkach zależnych, franczyzę oraz oddziały własne), rozwój asortymentu (m. in. w obszarze LED, fotowoltaiki, elektronarzędzi, HVAC, marki własnej, a także nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki i przetwarzania danych).
Duży nacisk Zarząd planuje położyć na rozwój kompleksowych specjalistycznych usług, umożliwiający towarzyszenie klientom na każdym etapie realizacji projektów instalacyjnych i budowlanych.
- Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych i unikalnych rozwiązań budynkowych w oparciu o bogaty know-how i wieloletnie doświadczenie. Realizacja kolejnych założeń strategii pozwoli na dalszą ewolucję Grodna z tradycyjnego modelu handlowego w kierunku własnego – indywidualnego modelu usługowo-handlowo-inżynieryjnego, skupionego na kompleksowości oferowanych rozwiązań. Proces ten zachodzi już dłuższego czasu, będziemy dalej podążać tą drogą – dodaje Andrzej Jurczak.
Jak jeden z celów strategicznych, Zarząd Grodna zakłada wejście Spółki do grona trzech największych podmiotów z branży do 2020 r.

Rekomendacja dywidendy 0,12 zł na akcję
W dniu publikacji raportu okresowego za I kw., Zarząd poinformował o rekomendacji dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/17, w wysokości 8 502 tys. zł. Zgodnie z rekomendacją do akcjonariuszy trafić ma 1 846 tys. zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 zł na jedną akcję. Kapitał zapasowy zasilić ma kwota 6 656 tys. zł
- Od lat odnotowujemy stabilny, dynamiczny wzrost i pragniemy dzielić się zyskiem z inwestorami, którzy zdecydowali się nam zaufać. Grupa Grodno jest obecnie w dobrej kondycji ekonomicznej, mamy przed sobą korzystne perspektywy i bardzo optymistycznie patrzymy na nadchodzące okresy – dodał Andrzej Jurczak.
Zgodnie z przyjętą polityką, Zarząd Grodna zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym.

(tys. zł)

dane skonsolidowane

dane jednostkowe

IQ 2017/18

IQ 2016/17

rdr

IQ 2017/18

IQ 2016/17

rdr

Przychody ze sprzedaży

91 851

72 917

26%

89 573

72 917

23%

Zysk (strata) na sprzedaży

1 021

687

49%

930

687

35%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

952

763

25%

900

763

18%

Zysk (strata) brutto

563

514

10%

529

514

3%

Zysk (strata) netto

447

406

10%

413

406

2%

EBITDA

1 902

1 606

18%

1 812

1 606

13%

Amortyzacja

950

843

13%

912

843

8%

*Grodno S.A. konsoliduje dane finansowe począwszy od IV kw. roku obrotowego 2016/17 r. (styczeń-marzec 2017 r.). Z uwagi na brak skonsolidowanych danych porównywalnych, przedstawionymi danymi porównawczymi są jednostkowe dane finansowe Grodno S.A. za I kw. roku obrotowego 2016/17.

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze