• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

ASBIS opublikował wyniki za 1Q 2019

Spółka ASBISc Enterprises Plc, zanotowała w pierwszym kwartale 2019 r. dobre, zgodne z oczekiwaniami wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 417,3 mln USD w porównaniu do 503,3 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kw. 2019 r. zysk brutto na sprzedaży wyniósł 21,1 mln USD (22,8 mln USD w I kw. 2018 r.), natomiast zysk operacyjny (EBIT) 4,6 mln USD (5,3 mln USD rok wcześniej). Pomimo wypracowania niższych przychodów niż w I kw. 2018 r., zysk netto Grupy w omawianym okresie był równie mocny i wyniósł 1,7 mln USD.

 

27 marca 2019 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2019 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,7 miliarda USD a 1,9 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 8,5 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I kwartał tego roku ASBIS podtrzymuje prognozę finansową.

Rada Dyrektorów Spółki ogłosiła 27 marca 2019 r. decyzję o rekomendacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyników finansowych wypracowanych w 2018 r. Rada Dyrektorów będzie rekomendowała WZA wypłatę 0,05 USD na akcję, co daje kwotę w wysokości 2.775.000 USD. W dniu 8 maja 2019 r. WZA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na zaproponowanym przez Radę Dyrektorów poziomie. Dzień ustalenia dywidendy został ustalony na 21 maja 2019 r., natomiast data wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2019 r.Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2018 r., wraz z wypłaconą w dniu 20 grudnia 2018 roku zaliczką na poczet dywidendy wyniesie 0,10 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 5.550.000 USD.

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: „I kwartał 2019 roku przebiegł zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Analogiczny okres ubiegłego roku był dla nas czasem bardzo dynamicznego wzrostu sprzedaży, z uwagi na liczne jednorazowe zdarzenia, które doprowadziły do bardzo dużego tempa wzrostu sprzedaży, których kontynuacji nie spodziewaliśmy się. Przewidzieliśmy to publikując naszą prognozę, którą realizujemy zgodnie z naszymi założeniami. Patrząc na wyniki I kwartału tego roku jesteśmy przekonani, że o ile nie wystąpią niekorzystne czynniki, zrealizujemy opublikowaną w marcu prognozę na 2019 r.”

 

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W I KW. 2019 R. ORAZ I KW. 2018 R.

(mln USD)

 

I kw. 2019

I kw. 2018

Zmiana

Przychody

417,3

503,3

-17%

Zysk brutto

21,1

22,8

-7%

Zysk z działalności operacyjnej

4,6

5,3

-14%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1,7

1,7

-1%

 

 

Marios Christou, Dyrektor Finansowy ABISc Enterprises Plc, skomentował: „Mamy za sobą dobry naszym zdaniem i zgodny z naszymi oczekiwaniami kwartał. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo spadku przychodów, nasza zyskowność pozostała na zbliżonym do I kwartału 2018 poziomie. Potwierdza to realizację naszej strategii i obietnicę, którą daliśmy rynkowi i akcjonariuszom Spółki w tym roku, a mianowicie skupieniu się na wyższych marżach niż na sprzedaży. W ubiegłym roku z powodzeniem udowodniliśmy, że ASBIS potrafi zaadoptować się do bardzo konkurencyjnego środowiska i zmieniających się warunków rynkowych, zyskując przy tym coraz większe udziały w rynku. Teraz skupiamy nasze działania na rentowności oraz wykorzystujemy wszelkie okazje prezentowane naszej Spółce.”

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc, skomentował: Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej mają tradycyjnie największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to również w omawianym okresie, choć w I kwartale tego roku zanotowaliśmy spadek sprzedaży, głównie na Ukrainie i w Kazachstanie. Wynika to przede wszystkim z bardzo wysokiej bazy ubiegłorocznej, kiedy to odnotowaliśmy ponad 90-proc. wzrost sprzedaży. Podsumowując, udział krajów byłego ZSRR w przychodach ogółem spadł nieznacznie do 49,16% w I kw. 2019 r. z 50,07% w I kw. 2018 r. Bardzo dobrze zachowywał się region Bliskiego Wschodu i Afryki, którego przychody determinowane są wynikami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – wzrósł on o 20,9% w porównaniu do I kw. 2018 r.”

Poniższa tabela przedstawia geograficzną strukturę sprzedaży w okresach trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 oraz 2018 roku.

 

 

I kw. 2019

I kw. 2018

tys.
USD

% przychodów ogółem

tys.
USD

% przychodów ogółem

Kraje byłego ZSRR

205.152

49,16%

251.984

50,07%

Europa Środkowo-Wschodnia

110.538

26,49%

160.014

31,79%

Bliski Wschód i Afryka

56.822

13,62%

46.989

9,34%

Europa Zachodnia

34.869

8,36%

35.174

6,99%

Pozostałe

9.951

2,38%

9.142

1,82%

Ogółem

417.332

100%

503.303

100%

 

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów pozwala lepiej zrozumieć wymienione powyżej wyniki sprzedaży. Spadek w krajach byłego ZSRR jest rezultatem trendu w Rosji (+3,9% w I kw. 2019 r.), na Ukrainie (-17,3% w I kw. 2019 r.), w Kazachstanie (-44,2% w I kw. 2019 r.) oraz na Białorusi (-14,9% w I kw. 2019 r.) w porównaniu do I kw. 2018 r. Spadek sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej jest wynikiem spadku na Słowacji (-4,4% w I kw.2019 r.), w Czechach (-36,2% w I kw. 2019 r.) i w Rumuni (-38,7% w I kw. 2019 r.) w porównaniu do I kw. 2018 r.

Polska weszła w I kwartale 2019 r. do 10 najlepszych pod względem sprzedaży krajów, wypracowując przychody na poziomie 9,4 mln USD.

 

Struktura przychodów - Top 10 krajów w I kw. 2019 oraz w I kw. 2018 (w tys. USD)

 

I kw. 2019

I kw. 2018

 

Kraj

Sprzedaż

Kraj

Sprzedaż

1.

Rosja

83.794

Rosja

80.681

2.

Ukraina

54.835

Ukraina

66.299

3.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

42.351

Kazachstan

55.022

4.

Słowacja

37.736

Słowacja

39.491

5.

Kazachstan

30.722

Zjednoczone Emiraty Arabskie

40.399

6.

Białoruś

24.401

Białoruś

28.661

7.

Czechy

15.886

Czechy

24.883

8.

Holandia

13.260

Holandia

21.357

9.

Rumunia

12.523

Rumunia

20.424

10.

Polska

9.430

Bułgaria

12.379

11.

Pozostałe

92.394

Pozostałe

113.707

 

OGÓŁEM

417.332

OGÓŁEM

503.303

 

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW LINII PRODUKTOWYCH

W I kwartale 2019 roku Grupa skupialiła się bardziej na wygenerowaniu wyższych zyskowności niż wyższych przychodów, co w rezultacie przełożyło się na spadek przychodów na niektórych kluczowych liniach produktowych.

 

Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów w podziale na linie produktowe w I kw. 2019 oraz w I kw. 2018:

 

I kw. 2019

I kw. 2018

 

tys. USD

% przychodów ogółem

tys. USD

% przychodów ogółem

Smartfony

122.419

29,33%

179.161

35,60%

Procesory (CPUs)

71.055

17,03%

57.966

11,52%

Akcesoria i multimedia

41.880

10,04%

30.466

6,05%

Laptopy

33.942

8,13%

33.552

6,67%

Dyski twarde (HDDs)

27.170

6,51%

42.029

8,35%

Dyski twarde (SSDs)

16.583

3,97%

31.362

6,23%

Serwery

16.517

3,96%

16.611

3,30%

Tablety

13.462

3,23%

18.738

3,72%

Produkty sieciowe

11.540

2,77%

10.978

2,18%

Oprogramowanie

10.097

2,42%

8.340

1,66%

Pozostałe

52.667

12,62%

74.100

14,72%

OGÓŁEM

417.332

100%

503.303

100%

 

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze