• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

GetBack S.A. chce pozyskać 15 mln zł z emisji obligacji

Getback S.A. planuje pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji szóstej serii obligacji (seria PP6), z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma wspierać dalszy rozwój Grupy Kapitałowej GetBack.

Od 19 do 28 lutego 2018 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP6 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 150.000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja. Oferującym jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

 „Emisja obligacji serii PP6 jest kolejnym etapem realizacji publicznego programu emisji obligacji. Dzięki wcześniejszym pięciu emisjom zebraliśmy 244,3 mln zł. W samym 2017 roku jako Grupa Kapitałowa wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 0,5 mld zł. Obligacje pozostają  jednym z naszych głównych źródeł pozyskiwania finansowania. Jednak w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania działalności Grupy Kapitałowej GetBack korzystamy także z finansowania z sektora bankowego. Chciałbym też przypomnieć, że na początku lutego bank z siedzibą za granicą podpisał dokument zawierający zobowiązanie banku do syndykacji finansowania funduszu w 100% kontrolowanego przez GetBack S.A., na wskazanych w tym dokumencie  warunkach umów kredytowych.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.
Celem emisji obligacji serii PP6 jest:
    • nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez GetBack S.A. lub podmioty z Grupy Kapitałowej GetBack
    • nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack,
    • pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy Kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej GetBack.
Dotychczas w ramach publicznego programu obligacji spółka oferowała 5 serii obligacji. W ramach serii PP1 udało się spółce uzyskać 60 mln zł, w ramach PP2 – 79,3 mln zł, emisje obligacji serii PP3 oraz PP4 pozwoliły zebrać spółce łącznie kapitał w wysokości 80 mln zł (każda z emisji po 40 mln zł), natomiast ostatnia emisja PP5 25 mln zł.  
W dniu 9 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji. W ramach Programu Spółka może zaoferować obligacje
o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania Spółki.

 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze