• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI15.6%
Bezrobocie5.4%
PKB7.3%
Stopa ref.4.5%
WIBOR3M5.95%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Vistal Gdynia publikuje wyniki za 1 kw. 2017

Grupa Vistal w I kw. 2017 roku wypracowała przychody wynoszące 105,6 mln zł (wzrost o 30% rok do roku). W tym okresie zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 23% (do 8,4 mln zł z 11,0 mln zł) i 40% (do 4,3 mln zł z 7,1 mln zł). Zysk netto Grupy w I kw. 2017 roku wyniósł 4,4 mln zł wobec 4,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (co oznacza spadek o 9%).

 

Na spadek rentowności Grupy miały wpływ przede wszystkim: spadek marżowości realizowanych kontraktów na skutek niekorzystnych warunków rynkowych na światowym rynku oli&gas (spadek sprzedaży) i w Polsce (przesuwanie się rozstrzygnięć w przetargach publicznych skutkujące presją na marżowość).

Backlog Grupy na koniec marca 2017 r. osiągnął wartość 476,2 mln zł - tym samym Grupa odnotowała wzrost wartości portfela zleceń o 26,4% r/r. Większość, bo 67%, podpisanych umów zostanie zrealizowana w 2017 roku. Dodatkowo Grupa negocjuje kontrakty o łącznej wartości 487,3 mln zł. Grupa stopniowo zwiększa aktywność w projektach realizowanych w ramach generalnego wykonawstwa. Blisko 40% backlogu Spółki stanowią umowy krajowe i eksportowe, które będą realizowane kompleksowo, w formule generalnego wykonawcy.

Grupa realizuje proces wdrożenia przyjętej strategii mającej na celu podniesienie rentowności i obniżenie długu finansowego. W ramach strategii Grupa planuje m.in. zwiększenie efektywności operacyjnej, redukcję kosztów ogólnego zarządu (w I kwartale tego roku w stosunku do IV kwartału roku 2016 koszty te spadły o 20%), optymalizację produkcji, centralizację zakupów materiałowych, i pozyskiwanie kontraktów w segmentach o strukturze cash-flow umożliwiającej wyższy stopień samofinansowania . Grupa zamierza także nadal rozbudowywać portfel zleceń koncentrując się na priorytetowych segmentach rynkowych (infrastruktura, budownictwo i infrastruktura portowa).

WYNIKI FINANSOWE GRUPY PO I KWARTALE 2017 ROKU – SZCZEGÓŁY

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe po I kwartale 2017 roku Grupy Vistal przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. zł

1 kw. 2017

1 kw. 2016

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

105 560

80 715

+30,8%

Zysk brutto ze sprzedaży

13 347

15 690

-14,9%

EBITDA

8 416

10 988

-23,4%

EBIT

4 265

7 146

-40,3%

Marża EBIT (%)

4,0%

8,9%

-4,9 p.p.

Marża EBITDA (%)

8,0%

13,6%

-5,6 p.p.

Przychody finansowe

4 913

490

+902,7%

Zysk brutto

6 128*

4 622

+32,6

Zysk netto

4 351

4 793

-9,2%

Marża netto

4,1%

5,9%

-1,8 p.p.

*w tymzysk na niezrealizowanych różnicach kursowych w I kw. 2017 roku wyniósł 4,2 mln zł wobec 327 tys. zł w I kw. 2016 r.

 

W I kw. 2017 roku Grupa Vistal zwiększyła skalę działalności osiągając przychody o blisko 31% wyższe rok do roku. Jednocześnie Grupa odnotowała spadek rentowności. Zysk netto Grupy spadł o 9% r/r (do 4,4 mln zł wobec 4,8 mln zł rok wcześniej).

Głównym czynnikiem mającym wpływ na spadek rentowności był spadek marżowości realizowanych kontraktów na skutek niekorzystnych warunków rynkowych. W Polsce opóźnienia na rynku przetargów publicznych skutkują przesunięciem się w czasie wielu potencjalnych realizacji, a utrzymująca się silna konkurencja wpływa na obniżenie marż. Grupa zakończyła także duży kontrakt na platformę Johan Sverdrup w obszarze oil&gas . W wyniku kryzysu na światowym rynku oil&gas Grupa odnotowuje niższą sprzedaż w segmencie marine&offshore i niweluje ją w części poprzez rozwój realizacji dla infrastruktury portowej.

 Wraz ze wzrostem skali działalności Grupy utrzymuje się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, co skutkuje rosnącym krótkoterminowym długiem finansowym.

 

SPRZEDAZ W KRAJU I EKSPORT

 

Grupa utrzymuje wysoki udział sprzedaży zagranicznej w łącznych przychodach. W kw. 2017 roku wyniósł on 68% (71,7 zł), z kolei sprzedaż na rynku polskim stanowiła 32% przychodów Grupy (33,9 mln zł). Oznacza to, że przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w I kw. 2017 roku wzrosły o 13,8 mln zł, czyli o blisko 24% r/r, sprzedaż na rynku polskim wzrosła o 11 mln zł, czyli o ponad 48% r/r.

Grupa kontynuuje ekspansję zagraniczną wykorzystując korzystny i stabilnie rozwijający się segment infrastruktury i budownictwa na rynkach zagranicznych oraz w związku ze stagnacją w obszarze oli&gas zwiększa zaangażowanie w infrastrukturze portowej (segment marine i offshore).

Grupa, aktywnie rozwija działalność jako Generalny Wykonawca zarówno w kraju jak i za granicą. W Polsce uczestniczy w przetargach publicznych, których rozstrzygnięcie przesuwa się głównie na II połowę roku oraz zwiększa aktywność jako GW na rynku budownictwa. Na rynkach eksportowych Grupa rozwija działalność w formule generalnego wykonawcy w Skandynawii, obecnie realizuje kontrakt jako GW o wartości ok. 83 mln zł.

Strukturę sprzedaży według segmentów działalności przedstawia tabela poniżej:

Segmenty

(dane w tys. PLN)

1 kw. 2017

 

1 kw. 2016

 

Zmiana wartości

Wartość

Udział

Wartość

Udział

%

Infrastruktura

49 171

46,6%

31 407

38,9%

+56,6%

Marine&offshore

28 389

26,9%

41 460

51,4%

-31,5%

Budownictwo

25 594

24,2%

4 706

5,8%

+443,9

Inne

2 406

2,3%

3 142

3,9%

-23,4%

Razem

105 560

100%

80 715

100%

+30,8%

 

W I kw. 2017 r. gros sprzedaży Grupa zrealizowała w segmencie infrastruktury, a sprzedaż na tym rynku wzrosła o 57% rok do roku. Grupa intensywnie rozwija sprzedaż w ramach infrastruktury zagranicznej, głównie w krajach skandynawskich.. Udział segmentu infrastruktura w strukturze przychodów Grupy, na koniec marca 2017 r. jest wyższy rok do roku i wynosi 47% wobec 39% rok wcześniej.

W segmencie budownictwa Grupa w I kw. 2017 r. odnotowała istotny wzrost sprzedaży do 25,6 mln zł wobec 4,7 mln zł rok wcześniej. W tym segmencie udział sprzedaży eksportowej wyniósł 83,0%.

W wyniku zakończenia dużego projektu offshore (projekt Johan Sverdrup) oraz stagnacji na rynku oil&gas Grupa odnotowała 31-proc. spadek sprzedaży w segmencie marine&offshore i spadek udziału w przychodach Grupy do 27% z 51% rok wcześniej.

 

INWESTYCJE

W 1 kw. 2016 tego roku Grupa Vistal zrealizowała inwestycje odtworzeniowe o wartości 1,6 mln zł. Capex na rok 2017 wynosi blisko 10 mln zł.

 

STRATEGIA GRUPY

Grupa realizuje strategię rozwoju na najbliższe lata opartą na 3 filarach: wzrost rentowności, redukcji zadłużenia. Cele te Grupa planuje realizować m.in. poprzez:

 • zwiększenie efektywności operacyjnej i skuteczności w budowie portfela zleceń

 • koncentrację na priorytetowych segmentach rynkowych (w tym rozwój jako Generalny Wykonawca robót w kraju i za granicą)

 • optymalizację aktywów produkcyjnych

 • optymalizację aktywów nieprodukcyjnych i pomocniczych

 

I kwartał roku 2017 to okres trudny dla Grupy zarówno ze względu na opóźnienia w krajowych przetargach jak i stagnację na światowym rynku oil&gas, na którym realizowaliśmy wysokomarżowe projekty. Mamy potencjał i możliwości technologiczne. Dzięki dywersyfikacji geograficznej i produktowej redukujemy wpływ negatywnych czynników na naszą działalność. Pracujemy nad dostosowaniem naszego modelu działalności do zmieniających się warunków rynkowych. Jesteśmy w trakcie wdrażania strategii, która ma na celu zwiększenie rentowności i obniżenie długu finansowego. W I kw. br. przy rosnącej sprzedaży obniżyliśmy koszty ogólnego zarządu o 20% w porównaniu do IV kwartału 2016 roku. Stopniowo zwiększamy liczbę kontraktów realizowanych jako generalny wykonawca w Polsce i za granicą. W I kw. 2017 r. 57% sprzedaży w infrastrukturze stanowiło generalne wykonawstwo. Intensyfikujemy także swoją obecność w budownictwie na rynkach zagranicznych – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Wykorzystujemy dobre perspektywy na rynkach zagranicznych, szczególnie w Skandynawii. 70% naszej sprzedaży stanowi eksport, głownie do krajów skandynawskich. W krajowych inwestycjach infrastrukturalnych spodziewamy się ożywienia, w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020, pierwsze symptomy są już widoczne w II kwartale bieżącego roku. W naszej opinii duża liczba rozstrzygnięć w przetargach publicznych będzie miała miejsce w drugim półroczu 2017 r. – dodaje Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze