• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

KNF podsumowała sytuację banków

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport na temat sytuacji banków w okresie od początku stycznia do końca września roku 2012. Omówione zostały wyniki finansowe sektora, jego struktura, płynność, źródła finansowania i portfel kredytowy. KNF rekomenduje bankom dalsze zwiększanie bazy kapitałowej, choć i tak uległa ona wzmocnieniu ("znaczny wzrost funduszy własnych z 110,7 mld zł na koniec ub.r. do 126,4 mld zł na koniec września br."). Z kolei płynność banków została oceniona jako dobra, aczkolwiek "głównym utrudnieniem w zarządzaniu płynnością pozostaje spadek zaufania pomiędzy uczestnikami rynku finansowego oraz pojawiające się okresowo zaburzenia w funkcjonowaniu rynków finansowych". Z tego powodu KNF zaleca (ogólnie rzecz biorąc) zwiększanie stabilności źródeł finansowania.

Wynik finansowy netto w badanym okresie to 12,033 mln zł, co oznacza nieznaczny wzrost (o 0,6 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011. Szczególne jest jednak to, że wyniki za II i III kwartał były słabsze niż ubiegłoroczne. Dowiadujemy się też, że (przede wszystkim "na skutek pogorszenia jakości należności od części spółek sektora budowlanego") nastąpił silny wzrost odpisów na należności od sektora przedsiębiorstw - aż o 310,8 proc. Rezultatem był wzrost ujemnego salda odpisów i rezerw.

KNF zaznacza, że "w kolejnych okresach należy liczyć się ze wzrostem negatywnej presji na wyniki finansowe, co ma związek ze zmniejszeniem tempa wzrostu gospodarki, mogącym skutkować m.in. pogorszeniem sytuacji finansowej części kredytobiorców, jak też zmniejszeniem popytu na kredyt i produkty bankowe". W kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej nie dziwi fakt, że odnotowano zmniejszenie zatrudnienia w bankowości o 1,5 tys. osób przy jednoczesnym spadku liczby placówek aż o 300. Ciekawe jednak, że dotyczyło to przede wszystkim banków komercyjnych, ponieważ "w bankach spółdzielczych zatrudnienie pozostało stabilne, a sieć sprzedaży uległa zwiększeniu".

Urząd negatywnie ocenia "utrzymujący się wysoki udział w sprzedaży kredytów o LTV przekraczającym 80% (około 50% sprzedaży)", jak również fakt, że aż 65 proc. nowo udzielonych kredytów to kredyty na więcej niż 25 lat. Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, to wartość ich portfela spadła o 3,2 proc., choć stwierdzenie to należy uzupełnić o adnotację, że "w 360 bankach portfel zmniejszył się o 8,4 mld zł, a w 261 wzrósł o 4,1 mld zł". W każdym razie spadek wynikał "z przenoszenia sprzedaży przez niektóre zagraniczne grupy bankowe do firm pożyczkowych działających w ramach grupy kapitałowej w celu ominięcia działań regulacyjnych, sprzedaży części portfela złych kredytów, procesu samoregulacji ze strony banków, zmiany postaw części gospodarstw domowych (ograniczenia „życia na kredyt”) i banków, co oddziałuje w kierunku ograniczenia podaży i popytu, uchwalenia Rekomendacji T oraz stopniowego wzrostu konkurencji ze strony instytucji niebankowych."

W obszarze kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw KNF zauważyła stagnację, co oczywiście ocenia jako zjawisko niekorzystne. Z 363,2 mld zł do 330,3 mld zł spadła wartość aktywów walutowych, co było skutkiem umocnienia się złotówki. Z 28,1 proc. do 24,7 proc. spadł także ich udział w sumie bilansowej.

 

Adam Witczak

 

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze