• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Inwestycja w elitarne fundusze

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach trzeciej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XI_3, opartego o koszyk funduszy: DWS Multi Opportunities-NC i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy i gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XI_3 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 19 grudnia br.

db Elita Funduszy XI_3 przygotowana we współpracy z TU na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku dwóch funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: DWS Multi Opportunities-NC (50% udział w koszyku) i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (50% udział w koszyku).

DWS Multi Opportunities-NC jest funduszem parasolowym, inwestującym głównie w inne fundusze tzw. Funds of Funds. Fundusz posiada bardzo szerokie spektrum inwestycyjne, może inwestować w fundusze, akcje, instrumenty dłużne stało- i zmiennokuponowe oraz obligacje zamienne na akcje. Według danych na 01.10.2014 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 37,30%.

Głównym celem inwestycyjnym funduszu Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (TGRAACH LX Equity) jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji poprzez odsetki z inwestycji, wzrost wartości aktywów, czy aprecjację walut. Minimum 2/3 aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Według danych na 01.10.2014 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 27,07%.

Produkt jest oferowany w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności oraz współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy:

1. Przy 100% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 55%-85%;

2. Przy 95% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 175%-205%.

db Elita Funduszy XI_3 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie oparte na wynikach funduszy przy jednoczesnej wysokiej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności.
W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XI_3 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość równa jest bieżącej wartości składki zainwestowanej pomniejszonej o opłatę za wykup w wysokości 1%.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% lub 95% zainwestowanej składki w zależności od wariantu, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% sumy ubezpieczenia (przy czym 3% jest limitowane kwotowo
w zależności od wieku ubezpieczonego). Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego oraz bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 19 grudnia 2014 r.

Parametry produktu db Elita Funduszy XI_3:

Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

-  Ubezpieczyciel: TU na Życie Warta S.A.

-  Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy (od 30.12.2014 r. do 05.01.2018 r.)

-  Waluta: PLN

-  Instrument bazowy - koszyk funduszy: DWS Multi Opportunities-NC (50% udział w koszyku)
i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (50% udział w koszyku)

-  Daty obserwacji: 30.06.2015, 31.12.2015, 30.06.2016, 30.12.2016, 30.06.2017, 05.01.2018

-  Okres subskrypcji: do 19 grudnia 2014 r.

-  Partycypacja: 55%- 85% lub 175%-205% w zależności od wariantu produktu, który wybierze Klient

-  Ochrona kapitału: 95% lub 100% zainwestowanej składki (składka pomniejszona o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności w zależności od wariantu produktu, który wybierze Klient

-  Minimalna składka: 2000 zł

-  Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału

-  Zysk z inwestycji będzie podlegał opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

 

Deutsche Bank

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana



 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena Zmiana



Walor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze