• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Wynik przeglądu jakości aktywów AQR oraz stress testy ponownie potwierdziły dużą siłę finansową PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski uzyskał jeden z najlepszych wyników w badaniu jakości aktywów (AQR) oraz testach warunków skrajnych w polskim sektorze bankowym. W każdym ze scenariuszy, nawet najbardziej skrajnym, Bank posiada wysoki poziom bufora kapitałowego, ponad określone jako wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej - dla scenariusza bazowego o ok. 80 proc. a dla szokowego o ok. 140 proc. Badanie KNF potwierdza wysoki profil bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego dla klientów oraz zdolność Banku do dalszego zrównoważonego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy.

W wyniku badania, współczynnik kapitału podstawowego Tier1 kształtowałby się następująco:

• po uwzględnieniu korekty AQR osiągnąłby poziom 13,26 proc.
• po uwzględnieniu korekty AQR i scenariusza bazowego stress-testów 14,34 proc., czyli o 6,34 p.p. powyżej poziomu wymaganego w badaniu,
• po uwzględnieniu korekty AQR i scenariusza szokowego stress-testów 13,28 proc., czyli aż o 7,78 p.p. powyżej wymaganego poziomu.

- PKO Bank Polski z sukcesem przeszedł wszystkie dotychczasowe badania adekwatności kapitałowej. W naszej opinii opublikowane dziś wyniki badań potwierdzają, iż Bank prowadzi prawidłową politykę utrzymania silnej pozycji kapitałowej i wysokiego corocznego poziomu zyskowności, która stanowi podstawę stabilnego i bezpiecznego rozwoju działalności biznesowej. Utrzymanie wysokiego poziomu współczynników wypłacalności, a także znaczące obniżenie kosztów ryzyka są jednymi ze strategicznych celów Banku, które z sukcesem realizuje  – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego

Pozytywne wyniki uzyskano pomimo konserwatywnych założeń dotyczących prognozy wyników finansowych przyjętych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. W każdym ze scenariuszy Bank posiada wysoki poziom bufora kapitałowego.

- Wyniki badania potwierdzają , że właściwe zarządzanie strukturą bilansu oraz zaawansowany system wewnętrznych limitów doskonale przygotowały Bank nawet na najczarniejsze scenariusze stresowe. Poczynione przez Bank inwestycje w ciągłe doskonalenie procesów kredytowych oraz motywowanie szerokiego kręgu pracowników do dbania o ich jakość przynoszą sukcesywnie efekty. Widać to wyraźnie w nowo udzielanych kredytach, których jakość jest wysoka, a jednocześnie proces bardziej przyjazny klientowi – mówi Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.

W tym roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Bank Centralny przeprowadziły kompleksowe badanie banków, które miało na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku spójnych danych odnośnie odporności banków UE w niekorzystnych warunkach rynkowych w ramach jednolitej metodologii przygotowanej przez EBA.

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła analogiczną analizę dla wybranych banków działających w Polsce. Celem badania jest zapewnienie pełnej wiarygodności dla wszystkich badanych instytucji. Objęło ono 15 banków reprezentujących 70 proc. aktywów polskiego sektora.

Badanie banków składało się z dwóch części:
• Pierwsza część to przegląd jakości aktywów (AQR). Bank przechodził je z sukcesem, jeśli współczynnik kapitału podstawowego Tier1 wynosił 8 proc.
• Druga część to poddanie banków stress testowi, czyli badaniu, na ile fundusze własne banku zmieniłyby się w kolejnych 3 latach w wyniku realizacji scenariuszy (bazowego i szokowego) określonych w stress testach. o w scenariuszu bazowym bank powinien utrzymać, co najmniej 8-proc. współczynnik kapitału podstawowego Tier1, o w scenariuszu szokowym bank powinien otrzymać, co najmniej 5,5-proc. współczynnik kapitału podstawowego Tier1.  Scenariusz szokowy zakładał: pogłębienie kryzysu w strefie euro, 25-proc. osłabienie złotego, wzrost rentowności instrumentów dłużnych oraz odpowiadający mu wzrost kosztów finansowania banków, skokowy wzrost krótkoterminowych stóp procentowych o 80 p.b. w porównaniu do scenariusza bazowego, który jednak w ograniczony sposób mógł zostać przełożony na wzrost oprocentowania aktywów.

Przegląd aktywów i testy warunków skrajnych są jednym z wielu badań potwierdzających wysoką odporność PKO Banku Polskiego i nie powinny być traktowane, jako obraz rzeczywistej sytuacji Banku. Zarówno scenariusz bazowy, jak i scenariusz szokowy przyjęte w badaniu nie powinny być wykorzystywane, jako prognoza sytuacji Banku, ani w żaden sposób porównywane do innych informacji publikowanych przez PKO. Ponadto wyniki wyżej wskazanych badań nie powinny być uznawane za czynniki mające bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach finansowych. W opinii Banku, ze względu na strukturę bilansu, określone przez EBA ograniczenia dotyczące wzrostu oprocentowania aktywów nie wystąpiłyby w rzeczywistości w przypadku realizacji zakładanych scenariuszy stresowych.

 

PKO BP

Kalendarium 08-04-2020.

 • CDPROJEKT

  Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 • TRANSPOL

  NWZA ws. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

 • MABION

  Publikacja raportu za 2019 rok.

 • GETBACK

  NWZA ws. wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki.

 • ELKOP

  Publikacja raportu za 2019 rok.

 • POLNORD

  Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 • RUBICON

  Publikacja raportu za 2019 rok.

 • POLICE

  Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 • RAFAMET

  Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 • MAKARONPL

  Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

 • GRUPAAZOTY

  Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Więcej wydarzeń
 • Popularne
 • Ostatnio dodane
Synektik dostarczy system da Vinci® ...

Synektik dostarczy system da Vinci® ...

2020-01-17 14:01:02

Spokojny koniec roku

Spokojny koniec roku

2019-12-30 08:30:00

Nadzieja w funduszach

Nadzieja w funduszach

2019-12-28 09:20:00

Na stacjach bez większych zmian

Na stacjach bez większych zmian

2019-12-27 06:42:00

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana



 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena Zmiana



Walor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze