• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

KNF zbadała rynek ubezpieczeń

Po raporcie na temat sytuacji OFE w III kwartale minionego roku, Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła opracowanie na temat sektora ubezpieczeń w tym samym okresie. Omówione zostały wyniki finansowe podmiotów z rynku ubezpieczeń i reasekuracji, a także główne trendy, jakie można było zaobserwować w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2012.

Nim przejdziemy do przeglądu wspomnianych rezultatów finansowych, przedstawimy spojrzenie na rynk "z lotu ptaka". Otóż, jak dowiadujemy się z materiałów KNF, pod koniec września minionego roku w Polsce działało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń. 29 zajmowało się ubezpieczeniami na życie (dział I), zaś 31 ubezpieczeniami majątkowymi oraz pozostałymi ubezpieczeniami osobowymi (dział II). Do tego dochodził jeden zakład reasekuracji, a mianowicie PTR S.A. Warto odnotować, że jeden zakład - Universum-Życie TU S.A. - znajdował się w stanie likwidacji (dobrowolnej).

61 wspomnianych podmiotów nie wyczerpuje całej puli ubezpieczycieli, albowiem czytamy, że: "Na koniec III kwartału 2012 r. łączna liczba zagranicznych zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej, które notyfikowały zamiar prowadzenia działalności na terytorium Polski w ramach swobody świadczenia usług (w inny sposób niż przez oddział) wynosiła 580, łączna liczba zakładów ubezpieczeń, które notyfikowały zamiar utworzenia oddziału, wynosiła 23".

Przychody zakładów ubezpieczeniowych liczone w ujęciu narastającym, tj. od początku stycznia, zamknęły się po trzech kwartałach roku 2012 kwotą 61,06 mld zł, z czego niemal 77 proc. stanowiła składka przypisana brutto. Kwota tej składki wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011 o 7,84 proc.

Dowiadujemy się także, że przez dziewięć miesięcy minionego roku zakłady wypłaciły (brutto) 29,25 mld zł odszkodowań i świadczeń - minimalnie mniej (o 1,63 proc.) niż rok wcześniej. Z tego niemal 64 proc. stanowiły świadczenia wypłacone przez zakłady ubezpieczeń na życie.

Zysk techniczny ubezpieczycieli wyniósł 3,44 mld zł, co oznacza bardzo duży, niemal 20-procentowy wzrost w porównaniu z zyskiem za trzy kwartały roku 2011. Z tej kwoty zdecydowaną większość (2,72 mld zł) stanowił zysk działu I, warto jednak zauważyć, że w relacji rocznej wzrósł on o niespełna 5 proc., podczas gdy zysk działu II zwiększył się aż o 156 proc.

Jakie firmy miały największe udziały w rynku (jeśli rozumieć przez to wielkość składki przypisanej brutto)? Otóż jeśli chodzi o dział I (ubezpieczenia na życie), to aż 26,5 proc. tego rynku znajdowało się pod kontrolą PZU Życie S.A. Jest to jednak znaczący spadek w porównaniu z końcem września 2011, wówczas bowiem było to aż 32,22 proc. Na drugim miejscu znalazła się BENEFIA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group - podmiot ten pod koniec III kw. roku 2012 posiadał udział w rynku przekraczający 10,26 proc. Istotny udział miały także Open Life TU Życie S.A., TUnŻ Warta S.A. oraz Allianz Życie Polska S.A. Pięć wymienionych powyżej podmiotów kontrolowało razem 58,10 proc. krajowego rynku.

W dziale II dominował PZU S.A., do którego trafiło 32,26 proc. składek. Drugie miejsce przypadło w udziale STU Ergo Hestia S.A. (10,31 proc.), trzecie zaś TUiR Warta S.A. (9,34 proc.). Wyniki te tylko nieznacznie różniły się od tych notowanych rok wcześniej.

Wynik finansowy netto sektora w badanym okresie to 5,53 mld zł, o prawie 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty 47 proc. wypracowane zostało przez dział I.

Pod koniec III kwartału 2012 zakłady dysponowały aktywami o wartości 158,72 mld zł, wyższej zatem o 6,9 proc. od kwoty notowanej we wrześniu 2011.

Na koniec ktoś mógłby zapytać przezornie o wypłacalność zakładów. Otóż opinia KNF w tej kwestii jest następująca: "Na dzień 30 września 2012 r. wszystkie zakłady ubezpieczeń spełniały wymóg pokrycia marginesu wypłacalności/kapitału gwarancyjnego środkami własnymi oraz wymóg w zakresie pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami". Autorzy raportu konkludują zatem, że wypłacalność sektora znajduje się na bezpiecznym poziomie.

 

Adam Witczak

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze