• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Rynek ubezpieczeń - podsumowanie 2012

Sytuacja finansowa sektora ubezpieczeń w ubiegłym roku w Polsce była stabilna i uległa nieznacznej poprawie w stosunku do roku poprzedniego – takie wnioski można wyciągnąć po analizie danych Komisji Nadzoru Finansowego oraz raportu o stabilności systemu finansowego przygotowanego przez Narodowy Bank Polski.

W Polsce działalność prowadzi 28 zakładów ubezpieczeń. Tylko dwa z nich  działają w innej formie prawnej. W zdecydowanej większości są to podmioty o przewadze kapitału zagranicznego (23 z 28).  Z danych KNF obejmujących trzy kwartały ubiegłego roku wynika, że ustawowy wskaźnik monitorowania działalności wzrósł zarówno w zakładach z przewagą kapitału krajowego, jak i zagranicznego (wynosi on kolejno 515 proc. i 275 proc.). Jeśli chodzi o wskaźnik pokrycia rezerw to jego wartość jest zbliżona do tego z 2011 roku i wynosi średnio 112 proc.

Na dzień 30 września 2012 roku, kapitał własny wszystkich zakładów ubezpieczeniowych łącznie wyniósł ponad 34,12 mld zł (to więcej o prawie 15 proc. r/r). Wartość wszystkich składek liczona narastająco za trzy pierwsze kwartały wyniosła 43 mld zł (wzrost o 9,5 proc. r/r), a suma lokat wyniosła przeszło 97,6 mld zł (wzrost o 2,3 proc. r/r). Jeśli chodzi o te ostatnie, to składały się na nie w głównej mierze dłużne papiery wartościowe, a przede wszystkim obligacje skarbowe, akcje spółek notowanych na rynku regulowanym oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Bardziej szczegółowe zestawienie przedstawia wykres zaczerpnięty z raportu NBP:

Jak czytamy w raporcie ogólna sytuacja finansowa branży ubezpieczeń poprawiła się w pierwszym półroczu 2012 roku w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej, a przyczyniły się do tego przede wszystkim lepsze wyniki sektora ubezpieczeń majątkowych.  W szczególności na uwagę zasługuje poprawa wyniku technicznego tego sektora. Duży wpływ na to miały podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych OC (ich składka stanowiła 33,2% wszystkich z działu drugiego) oraz spadek odszkodowań w relacji do składek w tym sektorze. Dodatkowo, dzięki mniejszej liczbie kolizji drogowych i mniejszym skutkom finansowym tych zdarzeń, nastąpiła istotna poprawa wyników z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC). Analizując sektor ubezpieczeń majątkowych trzeba wiedzieć, że jego wyniki w dużej mierze zależne są od wyników Grupy PZU. W związku z tym, że PZU Życie wypłaciło Grupie mniejszą niż rok wcześniej dywidendę w I półroczu, wyniki te były niższe w całym dziale drugim.

Jeśli chodzi o sektor ubezpieczeń na życie to według danych za pierwsze sześć miesięcy 2012 roku zanotowano wzrost składki, który wynikał w głównej mierze z większej sprzedaży ubezpieczeń antypodatkowych oraz ubezpieczeniowych funduszów kapitałowych (UFK). Jej przyrost wyniósł kolejno 2 mld zł i 0,8 mld zł. Mimo to ogólny wynik techniczny w dziale pierwszym nieznacznie się obniżył, co wynikało głównie ze wzrostu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych oraz kosztów akwizycji.

Na giełdzie papierów wartościowych notowany jest tylko jeden podmiot z sektora ubezpieczeń i jest nim Grupa PZU. W ubiegłym roku kurs tych akcji sporo zyskał. Na otwarciu 1 stycznia za jeden walor płacono 309,60 zł, podczas gdy na koniec 2012 roku było to już 437 zł (wzrost o 41 proc.).

 

Wojciech Kiermacz

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze