• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej musi rozliczyć się z fiskusem

Pełnienie funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej, wbrew powszechnej opinii, nie jest równoznaczne z wykonywaniem obowiązków społecznych czy obywatelskich, z których to przychody nie podlegają opodatkowaniu PIT.

Kwoty wypłacane z tytułu członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej stanowią przysporzenie majątkowe, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z innych źródeł. 

Zarząd obowiązkowy w przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych 

W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych ustanowienie zarządu jest obowiązkiem prawnym. Zgodnie bowiem z art. 20 ustawy o własności lokali, jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę 
o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, 
iż członkiem takiego zarządu może być  osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

Do podstawowych obowiązków członka zarządu należy przede wszystkim zaliczyć wykonywanie w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej szeregu czynności kierowania jej sprawami, 
jak również jej reprezentowanie. Konsekwencją tego jest przysługujące właścicielowi lokalu pełniącemu  obowiązki członka zarządu prawo do otrzymywania wynagrodzenia,  odpowiadającego nakładowi pracy, jaki włożył w czynności zarządu wspólnoty mieszkaniowej.  

Zwolnienie przedmiotowe tylko dla dochodów z tytułu pełnienia obowiązków społecznych 
i obywatelskich

W świetle regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
kwoty wypłacane z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z art. 21 ust.1 pkt 17 wspomnianego aktu prawnego wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich 
– do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Przez pełnienie obowiązków obywatelskich rozumie się z zasady uczestnictwo w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel.

O pełnieniu obowiązków społecznych można zaś mówić, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie,
przy czym tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych
(wyrok Trybunał Konstytucyjnego z 25.11.1997 r., sygn. akt U 6/97).

Funkcja członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego

Wynagrodzenie wypłacane za pełnienie funkcji członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest równoznaczne z dietami z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich i nie może podlegać wspomnianemu zwolnieniu. 

W przypadku,  gdy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez niego funkcji, jego wynagrodzenie z zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, uzyskaną kwotę zalicza się do przychodów z innych źródeł, w związku z czym wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń. Jedynym jej obowiązkiem jest sporządzenie i przekazanie podatnikowi po zakończeniu roku podatkowego, do końca lutego następnego roku,  informacji 
PIT-8C, na podstawie której podatnik sam ustali i w razie potrzeby odprowadzi do organu podatkowego stosowną wartość podatku.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Adam Bujalski, księgowy Tax Care

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze