• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Można nie składać „0” informacji podsumowujących

Transakcje wewnątrzwspólnotowe dokonywane przez podatników posiadających status VAT UE, zobowiązują ich do składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to tylko transakcji, skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. 

Na podatnikach, legitymujących się statusem VAT-UE, ciąży obowiązek dostarczenia do urzędu skarbowego informacji podsumowujących na temat dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych. W niektórych przypadkach podatnik jest z tej powinności jednak zwolniony. 

Transakcje obligujące do złożenia informacji zbiorczej

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych zobowiązani są z zasady do składania 
w urzędzie skarbowym informacji zbiorczych, wskazujących na dokonane transakcje. 

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

 • wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 • wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 • dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 • usługach na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, 
  innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, 
  dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

– zwane informacjami podsumowującymi.


Terminy przewidziane na złożenie informacji

Informacje te podatnik powinien złożyć w terminie do 15. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Nie bez znaczenia wydaje się przy tym fakt, iż informacje te mogą być także składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Należy jednak podkreślić, że możliwość ta przysługuje jedynie w przypadku, gdy dotyczą one:

 • dostaw towarów, których wartość całkowita, bez uwzględnienia podatku od wartości dodanej,  nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty  250 000 zł;
 • nabycia towarów, pod warunkiem, że całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, 
  nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł;
 •  usług, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Więcej czasu mają natomiast przedsiębiorcy, którzy wysyłają informacje elektronicznie. Mają bowiem czas do 25. dnia miesiąca następującego po ww. okresie. 

Podatnik nie jest zobowiązany do składania „zerowych” informacji podsumowujących

Konieczność złożenia informacji zbiorczej na temat zawartych transakcji wewnątrzwspólnotowych wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że w przypadku, gdy u podatnika
w danym okresie rozliczeniowym taki nie powstał, nie jest on zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego „zerowej” informacji podsumowującej VAT–UE.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Iwona Cackowska, księgowa Tax Care

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze