• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Sprawdź czy z biletem okresowym zapłacisz mniejszy podatek

Podatnikom dojeżdżającym do pracy środkami komunikacji publicznej przysługuje prawo ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków faktycznie poniesionych z tego tytułu w całości. Potrzebna w tym celu jest jednak odpowiednia dokumentacja. Jedynie imienny bilet okresowy daje podstawę do zmniejszenia podstawy opodatkowania o pełną kwotę wydatków poniesionych w związku z dojazdem do zakładu pracy.

Podatek dochodowy naliczany jest z zasady od podstawy opodatkowania, której wartość stanowi różnica przychodu, uzyskanego w danym okresie rozliczeniowym, oraz kosztów z nim związanych.
W przypadku przychodów, których źródłem jest stosunek pracy nie ma jednak możliwości zaliczenia do kosztów wszystkich wydatków, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodów.  

Pracownicze koszty uzyskania przychodów

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania zostały określone kwotowo. Ich wartość wynika wprost z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą:

Pracownik zamieszkały w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy

Pracownik zamieszkały poza miejscowością, w której znajduje się miejsce pracy

 

1 miejsce pracy

więcej niż 1 miejsce pracy (ujęte łącznie)

1 miejsce pracy

więcej niż 1 miejsce pracy (ujęte łącznie)

miesięcznie

111 zł 25 gr

 

139 zł 06 gr

 

rocznie

do 1335 zł,

do 2002 zł 05 gr

do 1668 zł 72 gr

do  2502 zł 56 gr

Warto w tym miejscu podkreślić, że prawo do zastosowania kosztów podatkowych w podwyższonej wartości przysługuje tylko w przypadku podatników, którzy nie uzyskują dodatku za rozłąkę.

Konieczny imienny bilet okresowy

Pomimo, że przepisy ustawy przewidują możliwość zastosowania podwyższonych kosztów  zmniejszających podstawę opodatkowania, w związku z koniecznością dojazdu do miejsca pracy, może się jednak zdarzyć, że wartość ta nadal nie będzie pokrywała wydatków faktycznie poniesionych. W takiej sytuacji osoby, które dojeżdżają do pracy np. autobusem lub pociągiem mają możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na dojazd do pracy w pełnej kwocie. Należy przy tym pamiętać, że preferencja ta przysługuje pod warunkiem, posiadania odpowiedniej dokumentacji.  Zgodnie bowiem  z art. 22 ust 11 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa we wspomnianym art. 22 ust. 2 ustawy, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym  rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez  płatnika pracownika
w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Oznacza to, że warunkiem koniecznym, pozwalającym na zaliczenie kosztów dojazdu do pracy
w pełnej kwocie do kosztów podatkowych, jest posiadanie imiennego biletu okresowego. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z 15.07.2011 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. akt IPTPB2/415-117/11-2/DS), z której wynika, że warunkiem pozwalającym na przyjęcie kosztów podatkowych w wysokości faktycznie poniesionych wydatków jest jednoczesne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatki pracownika na dojazdy do zakładu pracy lub zakładów pracy są wyższe od kosztów ustawowo określonych,
 • poniesione są na transport do zakładu pracy;
 • dojazd odbywa się wymienionymi ściśle środkami transportu, tzn. transportu publicznego
  w postaci autobusów, kolei, promów i komunikacji miejskiej;
 • zostały udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi;

pracownik nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze