• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Prognoza Deutsche Bank na 2017 - Polska ostrożnie odporna

Najnowsze prognozy dla Polski, na 2017 r. przewidują w dalszym ciągu solidny wzrost, przy czym rosnąć będzie wskaźnik inflacji konsumenckiej. NBP utrzyma swoje ostrożne podejście na zasadzie „poczekamy-zobaczymy” oraz neutralne nastawienie. Utrzymają się w przyszłości obawy związane z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego, pakietu pomocowego dla frankowiczów i dynamiką sytuacji fiskalnej, które będą wywierały wpływ na obniżenie ratingów. Wśród ryzyk zewnętrznych występują reperkusje chaotycznego Brexitu oraz silniejsze od spodziewanego spowolnienie gospodarcze w Europie.

Wzrost zostanie utrzymany. Najnowsze wskaźniki wskazują na utrzymywanie się względnie łagodnego środowiska wzrostu w IV kw. bieżącego roku, dzięki czemu stopa wzrostu za cały rok 2016 wyniesie 2,8%. W roku 2017 spodziewamy się nieznacznego zwiększenia dynamiki wzrostu, do 3,2% r/r. Główną siłą napędzającą wzrost ma wciąż być konsumpcja prywatna. Spodziewane jest przyspieszenie wzrostu płac w sytuacji rekordowo niskiego bezrobocia, podczas gdy popytowi wewnętrznemu sprzyjać będą także transfery z budżetu państwa na rzecz gospodarstw domowych oraz niskie stopy procentowe. Jednocześnie możliwe jest zwiększenie poziomu inwestycji, począwszy od początku roku 2017, wraz z wchodzeniem w etap realizacji przez większą liczbę projektów finansowanych z funduszy unijnych w ramach nowego okres programowania na lata 2014-2020. Z drugiej strony, przewiduje się, że siłą hamującą wzrost pozostanie eksport netto, co będzie wynikiem niepewnych prognoz co do popytu w Europie oraz spodziewanego wzrostu importu, w połączeniu z wyższym popytem na dobra inwestycyjne.

Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Na przełomie roku 2016 i 2017 oraz pierwszej połowie 2017 r. przewidywany jest stały wzrost inflacji konsumenckiej CPI z powodu osłabienia kursu złotego, trwającej presji z strony popytu konsumpcyjnego, wyższych globalnych cen energii oraz ujemnej bazy. Osiągnięcie poziomów zgodnych z ustalonym celem jest w najbliższej przyszłości mało prawdopodobne a roczny wskaźnik inflacji konsumenckiej ma jedynie nieznacznie przekroczyć dolną granicę ustaloną przez NBP (1,5%).

Stopy procentowe mają się nie zmienić. RPP już zrewidowała w dół prognozy wzrostu na rok bieżący i niedawne spowolnienie wzrostu nie powinno wpłynąć na jej stanowisko. Ponieważ członkowie Rady są zdania, że spadek poziomu inwestycji wynika głównie z niższego stopnia absorpcji funduszy unijnych, co ma się poprawić w 2017 r., oraz że do połowy 2017 r. inflacja będzie zbliżała się do dolnej granicy pasma tolerancji, utrzymujemy swoją opinię, że stopy procentowe pozostaną niezmienne na poziomie 1,5% na przestrzeni roku 2017.

Planowanie powiększenie deficytu budżetowego. W przyszłym roku szczególna uwaga będzie zwrócona na saldo budżetowe. Przychody jednorazowe ze sprzedaży częstotliwości dla telefonii komórkowej oraz wypłata z zysku NBP za rok 2015 pokryły koszty programu Rodzina 500+ w 2016 r. Jednakże, budżet na rok 2017 opiera się na chyba zbyt ambitnym założeniu wzrostu gospodarczego na poziomie 3,6%, biorąc pod uwagę rosnący koszt zasiłków na dzieci, planowane obniżenie wieku emerytalnego (począwszy od IV kw. 2017r.), odłożenia wprowadzenia podatku od handlu detalicznego do roku 2018 oraz częściowego podniesienia kwoty wolnej od podatku. Agencje ratingowe, szczególnie agencja Moody’s, która opublikowała negatywną prognozę, będą bardzo mocno się przyglądać trajektorii finansów publicznych Polski w roku 2017 i latach następnych.

Ryzyko występujące na przestrzeni 2016 r. będzie dalej wpływało na dynamikę rozwoju gospodarki Polski i jej aktywów w 2017 r. Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nierozwiązany i zmierza w kierunku sytuacji patowej w następstwie decyzji rządu polskiego o niewypełnieniu w całości rekomendacji wydanych przez Komisję Europejską w połowie bieżącego roku. W 2017 r. wciąż będą trwały działania związane z programem pomocowym dla frankowiczów. W Sejmie znajduje się obecnie projekt ustawy złożony przez prezydenta Dudę, przewidujący maksymalny koszt zwrotu spreadów walutowych na poziomie 4 mld zł. Ta najnowsza propozycja jest znacznie mniej kosztowna, niż poprzednie projekty, choć NBP niedawno ogłosił, że ostateczne obciążenie może być bliższe kwoty 8 mld zł.

Spodziewane utrzymanie solidnego poziomu wzrostu w 2017 r.

 

 

Legenda:
pp contribution – wkład procentowy
YoY% - % RdD
Stocks - Akcje
Govt Cons – Wydatki budżetowe
Net Exports – Eksport netto
GFCF – Nakłady brutto na środki trwałe
Pvt Cons – Konsumpcja prywatna
Real GDP (rhs) – Rzeczywisty PKB (prawa oś)
DB Forecasts – Prognozy DB

Źródło: Haver Analytics, CSO i Deutsche Bank

Wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI zmierza w kierunku wartości dodatnich

 

Legenda:
YoY% - % RdD
CPI – Wskaźnik CPI
NBP Inflation Target – Cel inflacyjny NBP
Core (ex. Food and energy) – Inflacja bazowa (bez cen żywności i energii)
12 months ahead expectations (rhs) – Przewidywania na najbliższe 12 m-cy (prawa oś)
Forecasts – Prognozy

Zródło: Haver Analytics, CSO i Deutsche Bank

 

Prognozy makroekonomiczne dla Polski:

 

% rdr, o ile nie zaznaczono inaczej

Prognoza 2016

Prognoza 2017

Prognoza 2018

PKB

2,8

3,2

3,4

Konsumpcja prywatna

3,7

3,8

3,3

Wydatki budżetowe

4,1

3,5

3,9

Inwestycje

-3,1

5,8

5,4

Eksport

8,0

6,2

6,7

Import

7,8

7,1

6,8

CPI (śr. za okres)

-0,6

1,4

1,7

Saldo budżetowe jako % PKB

-2,6

-3,0

-2,9

Zadłużenie budżetu państwa jako % PKB

50,6

51,8

52,4

Saldo rach. Bież jako %PKB

-0,5

-1,2

-1,5

Źródło: Haver Analytics, DB Global Market Research, NBP

 

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze