• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Fundusz celowy

Fundusz celowy jest formą organizacyjną sektora finansów publicznych. Jego przychody pochodzą ze środków publicznych, natomiast wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych taki fundusz może działać jako osoba prawna albo stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie powołującej taki fundusz. Ustawa o finansach publicznych nie stanowi podstawy prawnej do powołania funduszu celowego, albowiem poszczególne fundusze działają na mocy odrębnych ustaw, określających szczegółowo zarówno źródła przychodów, jak i zadania publiczne z nich finansowane.

Fundusze celowe charakteryzują się celowym przeznaczeniem gromadzonych w nich środków.
Przychody funduszy celowych pochodzą głównie ze świadczeń o charakterze publicznoprawnym, nałożonych ustawami. Niektóre fundusze korzystają z dotacji, a niektóre osiągają dochody własne z tytułu lokat, odsetek bankowych albo darowizn. Część funduszy może zaciągać kredyty bankowe, ale tylko wtedy, gdy zezwala na to ustawa powołująca fundusz.

Fundusze celowe spełniają kilka najważniejszych funkcji:
• funkcję alokacji środków publicznych, polegającą na alokacji zasobów gospodarczych wykorzystując mechanizm administracyjny,
• funkcję redystrybucji dochodów, polegającą na zmianach dotyczących proporcji wykorzystania dochodu narodowego poprzez przymusową ingerencję w dochody osób i podmiotów gospodarczych lub poprzez dobrowolną rezygnację przez te podmioty z części dochodów na rzecz funduszy,
• funkcję mobilizacji środków publicznych, która polega na sprzyjaniu powiększaniu środków publicznych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie jest to możliwe przy użyciu tradycyjnych instrumentów fiskalnych,
• funkcję racjonalizacji wydatków publicznych – odnoszącą się do stabilizacji hierarchii zadań i celów.

Do funduszy celowych zalicza się m.in.:
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• Fundusz Leśny,
• Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
• Państwowy Fundusz Kombatantów.

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze