• WIG
 • WIG20
 • WIG30
 • mWIG40
 • WIG50
 • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

Kontrakty CFD

Kontrakty CFD (ang. contract for difference) to pochodne instrumenty finansowe funkcjonujące na rynku pozagiełdowym. Kontrakty te zawierane są pomiędzy dwiema stronami – kupującym i sprzedającym. Polegają one na zobowiązaniu sprzedającego do zapłaty różnicy pomiędzy aktualną (w dniu wykonania kontraktu) wartością  instrumentów bazowych, na które zawarto kontrakt, a ich wartością w dniu ustalania kontraktu. Instrumentami bazowymi mogą być różne aktywa – np. akcje, obligacje, indeksy, surowce mineralne, towary i wiele innych.

Czytaj więcej...

 

Credit Default Swap (CDS)

CDS (ang. Credit Default Swap) to instrument finansowy służący do przenoszenia ryzyka kredytowego.  Jedna strona umowy zgadza się, za odpowiednim wynagrodzeniem, na przejęcie od drugiej strony długu i zobowiązuje się do jego spłaty. Inaczej mówiąc, jest to kontrakt, w którym jedna ze stron, a mianowicie kupujący ubezpieczenie od niespłacenia długu przez pożyczkobiorcę, zobligowany jest do dokonywania płatności na rzecz drugiej strony, tj. wystawcy CDS. Te płatności nazywane są powszechnie spread i mierzy się je za pomocą punktów bazowych, które określają wartość nominalną papieru dłużnego, na jaki dokonano zabezpieczenia w procentach (1 proc. = 100 punktów bazowych ).

Czytaj więcej...

Niektóre makroekonomiczne indeksy badania nastrojów i oczekiwań

Wśród wielu różnych wskaźników makroekonomicznych duże znaczenie mają te, które badają nastroje, plany i przewidywania określonych grup społecznych czy zawodowych. W szczególności chodzi tu o managerów, analityków i właścicieli przedsiębiorstw. Przykłady takich indeksów to rodzina wskaźników PMI (dla różnych krajów i sektorów), amerykański wskaźnik ISM, a także niemieckie indeksy ZEW i Ifo.

Czytaj więcej...

Wskaźnik HDI - alternatywa dla PKB

Niejednokrotnie przy ujawnianiu nowych danych na temat Produktu Krajowego Brutto można usłyszeć dyskusje dotyczące jego konstrukcji. Pomimo tego, że jest on najczęściej wykorzystywanym syntetycznym miernikiem wzrostu gospodarczego, wymienia się liczne jego wady. Czy jednak ludzkość posiada jakiś wskaźnik trafniej obrazujący faktyczny poziom rozwoju danego społeczeństwa? Jedną z propozycji jest HDI (ang. Human Development Index).

Czytaj więcej...

Metodologia Transparency International

Transparency International powstała w roku 1993 z inicjatywy Petera Eigena. Siedziba organizacji mieści się w Berlinie. Publikowany przez nią Indeks Percepcji Korupcji oparty jest na tym, jak poziom korupcji w danym kraju postrzegają businessmani i analitycy, w tym ci, którzy w nim mieszkają. Metodologia nie opiera się natomiast, co istotne, na sumowaniu udokumentowanych przypadków łamania prawa poprzez łapówkarstwo i naciski, a to ze względu na różnice w kodeksach karnych różnych państw.

Czytaj więcej...

Bony skarbowe

Bony skarbowe to dłużne papiery wartościowe na okaziciela, których emitentem jest Skarb Państwa. Ich wartość nominalna wynosi 10 000 tys. zł, a emitowane są na okres od 1 do 52 tygodni (najbardziej popularne są 13- i 52-tygodniowe). Są one oprocentowane według stałej stopy procentowej i sprzedawane z dyskontem, tzn. poniżej ich wartości nominalnej.

Czytaj więcej...

Nie posłuchali Hebenera...

Pomysłów na rozwiązanie kryzysu finansowego jest sporo, wiele z nich jest wzajemnie sprzecznych, a te, które zostały dotąd wprowadzone - w większości nie przyniosły oczekiwanych skutków. W USA ustawicznie próbuje się rozkręcać gospodarkę za pomocą kolejnych programów QE (luzowania ilościowego), w Strefie Euro popularne jest przydzielanie kolejnych transz pomocy finansowej zagrożonym państwom (oraz ich bankom), jak również obcinanie świadczeń obywatelom. Czasami można usłyszeć, że przyczyny kryzysu są głębsze niż się wydaje, że "coś nie gra" u samych podstaw szeroko pojętego "systemu". Rodzi się więc pytanie o to, co jest źródłem zgrzytów - i jak uzdrowić współczesną koncepcję pieniądza.

Czytaj więcej...

 • Popularne
 • Ostatnio dodane

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
 • Wzrosty
 • Debiuty
 • Spadki
 • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze