• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Inflacja

Inflacja to proces wzrostu cen w gospodarce, z którym wiąże się też duża utrata wartości pieniądza. Jest procesem utrzymującym się przez dłuższy czas. Dość znacznie rośnie wtedy podaż pieniądza i szybkość jego obiegu, ma miejsce ucieczka od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. Z powodu występowania inflacji zanika wartość realna dochodów i wszystkiego, co posiadamy. Zjawisko inflacji wpływa na wzrost wartości nominalnej wypracowanych dochodów, jednakże w rzeczywistości zmniejsza ich wartość realną, powodując spadek ich siły nabywczej. Miernikiem inflacji jest stopa inflacji.

W zależności od stosowanego kryterium możemy wyróżnić  różne rodzaje inflacji. Najczęściej wykorzystywane kryteria to:
• przyczyny wywołujące zjawisko inflacji:
- inflacja popytowa, w przypadku której wzrost cen wywołany jest przez nadmierny w stosunku do istniejącej podaży popyt,
- inflacja kosztowa, w przypadku której przyczyną wzrostu cen są zwyżkujące koszty produkcji,
- inflacja strukturalna, która wynika z niedostosowania struktury produkcji do zmieniających się potrzeb nabywców,
• natężenie procesów inflacyjnych:
- inflację pełzającą, w przypadku gdy wzrost cen nie przekracza 5% rocznie,
- inflację kroczącą, w sytuacji gdy wzrost cen wynosi od 5 % do 10% rocznie,
- inflację galopującą, w przypadku gdy wskaźnik wzrostu cen jest dwu -, a nawet trzycyfrowy, sięgający od 10 do 100% w skali roku,
- hiperinflacja, kiedy stopa inflacji wynosi nawet kilkaset procent rocznie.

Przyczyny inflacji są różne. Do głównych zalicza się:
• niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu są wyższe niż wpływy),
• przeinwestowanie gospodarki (zbytnie rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo),
• ingerencję państwa w politykę emisyjną banku centralnego, co wywołuje nadmierną ilość pieniądza,
• wzrost cen podstawowych surowców energetycznych (powoduje to wzrost kosztów produkcji i wzrost cen),
• długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem)
• recesję gospodarczą,
• nadmierną ilość monopoli w gospodarce,
• wysokie obciążenia podatkowe,
• nadmierny wzrost płac w gospodarce.

Inflacja może wywołać:
• spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności,
• brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej, niechęć przedsiębiorców do podejmowania inwestycji, w związku z brakiem możliwości przewidywania realnych zysków, spadek innowacji i produkcyjności w przedsiębiorstwach, ponieważ u przedsiębiorców zmniejsza się zainteresowanie kredytami w związku z nakładanymi wysokimi odsetkami,
• naciski pracowników na wzrost płac,
• spadek wartości i zaufania do pieniądza,
• wyższe dochody nominalne,
• ograniczenie produkcji,
• dewaluacja waluty krajowej,
• zakłócenie w systemie finansowym na skutek dużych zmian cen papierów wartościowych,
• osłabienie wiarygodności państwa u wierzycieli.

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze