• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Inkasent

Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa inkasentem jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej zobowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie na konto organu podatkowego. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. Wyjątkiem jest sytuacja, w której organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy.

Według wspomnianej ustawy a także w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa - inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Natomiast w razie stwierdzenia, że inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, będzie on musiał je oddać. Wynagrodzenie inkasentów z tytułu terminowego wpłacania podatków wynosi 0,1 proc. kwoty podatków pobranych przez nich na rzecz budżetu państwa. Ponadto rada gminy, rada powiatu albo sejmik województwa mogą określać wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochód odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa. Za pośrednictwem inkasentów może być zarządzony pobór podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłat lokalnych (np. targowej, miejscowej i administracyjnej), a także podatku rolnego i leśnego.

Podmiotem uprawnionym do czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej wobec inkasentów podatków i opłat lokalnych jest organ podatkowy.

Za niewywiązanie się z obowiązku pobrania i odprowadzenia podatku w terminie inkasentowi grożą sankcje. Za podatek pobrany, ale niewpłacony, inkasent odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku inkasentów posiadających osobowość prawną albo jednostek organizacyjnych niemająca osobowości prawnej, muszą oni wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze