• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest jednym z ważniejszych sposobów zabezpieczania wierzytelności pieniężnych. Zasady udzielania gwarancji bankowej uregulowane zostały przepisami prawa bankowego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997 r. Nr 140 poz. 939) oraz przepisami kodeksu cywilnego.


Zgodnie z prawem bankowym gwarancję bankową stanowi jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) ustalonych warunków zapłaty, bank ten wykona określone świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej musi nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.
Podmiotami umowy gwarancji bankowej są bank, który jest gwarantem oraz beneficjent gwarancji (wierzyciel). Podmiot zainteresowany udzieleniem mu gwarancji zwraca się do banku ze zleceniem, dołączając równocześnie umowę lub inny dokument, z którego wynika wierzytelność podlegająca zabezpieczeniu gwarancją. Przed zawarciem umowy gwarant musi dokonać oceny zdolności kredytowej podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej udzielenia gwarancji, zleceniodawca zawiera z bankiem umowę o wydanie gwarancji beneficjentowi, a potem beneficjent otrzymuje pisemne oświadczenie banku będące gwarancją.


Gwarancja bankowa ma charakter samodzielny, nieakcesoryjny. Gwarant nie stanowi dłużnika o charakterze „pomocniczym”.


W obrocie wyróżnia się kilka najważniejszych rodzajów gwarancji bankowej:
• gwarancje, stanowiące zabezpieczenie zapłaty za zakupione towary lub usługi,
• gwarancje spłaty kredytu przez zleceniodawcę,
• gwarancje spłaty rat leasingowych, należności,
• gwarancje spłaty należności,
• gwarancje zapłaty cła,
• gwarancje zwrotu zaliczki,
• gwarancje kontraktowe,
• gwarancje “bezwarunkowe”,
• gwarancje “na pierwsze żądanie”,
• gwarancje “na pierwsze usprawiedliwione żądanie”,
• gwarancje zapłaty z akredytywy.

Chociaż gwarancje bankowe z reguły są ograniczone terminem, niekiedy stosuje się też podział na gwarancje terminowe i bezterminowe.

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze