• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Aport

Aportem jest wkład niepieniężny wniesiony do spółki. Aport ma na celu pokrycie kapitału zakładowego. Aportem mogą być zarówno rzeczy jak i prawa majątkowe. Wkłady niepieniężne muszą być zbywalne, z uwagi na konieczność ich przeniesienia na spółkę, która z kolei może nimi rozporządzać. Aportem może być już istniejące prawo albo też prawo, które dopiero będzie ustanowione na rzecz spółki. Przedmiot wkładu pozostaje od momentu jego wniesienia do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

W przypadku spółek osobowych oraz spółek  z ograniczoną odpowiedzialnością aport nie podlega badaniu audytora, natomiast w przypadku spółki akcyjnej (oraz spółki komandytowo  - akcyjnej) zasadniczo wymagane jest badanie audytora. Stosownie do art.311§1 k.s.h., wnosząc wkład niepieniężny do spółki akcyjnej na jej założycielach ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania z wyceny aportu.  Powinno ono zawierać m.in. przedmiot aportu oraz liczbę i rodzaj wydawanych za nie akcji, wskazanie osób wnoszących wkłady niepieniężne oraz zastosowaną metodę wyceny wkładów.

Katalog przesłanek, które pozwalają na uniknięcie obowiązku poddania sprawozdania założycieli badaniu biegłego rewidenta jest zawarty w art. 3121§1 k.s.h. Obejmuje on m.in. sytuację, w której przedmiot aportu (z wyłączeniem zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, których wartość godziwa jest ustalana według średniej ceny ważonej, po której były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu) był przedmiotem opinii biegłego rewidenta w zakresie jego wartości godziwej, ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wniesienia wkładu.

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze