• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Teoria portfelowa Markowitza

Powstanie teorii portfelowej (będącej rozwinięciem teorii alokacji środków pieniężnych w warunkach niepewności), której autorem jest Harry Markowitz, datuje się na rok 1952.  Zgodnie z nią niwelowanie ryzyka jest możliwe dzięki dywersyfikacji portfela papierów wartościowych, a więc zróżnicowaniu jego składników. Na dywersyfikację portfela wpływa wzajemne oddziaływanie aktywów na siebie, a miarą tego wpływu jest współczynnik korelacji lub wariancja. Zdaniem Markowitza możliwe jest znalezienie dwóch aktywów o takiej samej oczekiwanej stopie zwrotu, lecz ujemnie skorelowanych, przez co bez konieczności obniżania stopy zwrotu, zostaje zredukowane ryzyko.  

 Teo­ria portfelowa zakłada, że dla każ­dej po­szcze­gól­nej sto­py zwro­tu jest je­den portfel, któ­ry za­pew­nia naj­niż­szy po­ziom ry­zy­ka, oraz, że dla każ­de­go po­zio­mu ry­zy­ka ist­nie­je je­den port­fel, gwarantujący naj­wyż­szą sto­pę zwro­tu. Preferencją inwestora jest więc wybór portfela efektywnego, a więc takiego, dla którego nie istnieje inny portfel o takiej samej oczekiwanej stopie zysku i mniejszym ryzyku oraz takiego, dla którego nie istnieje inny portfel o tym samym ryzyku i większej oczekiwanej stopie zysku.

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze