• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Papiery wartościowe

Dokument lub zapis w systemie informatycznym, który odzwierciedla prawa majątkowe jego posiadacza. Według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi do papierów wartościowych zalicza się: akcje, prawa poboru , prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne a także inne zbywalne papiery wartościowe i prawa majątkowe. Emitentem papierów wartościowych może być przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, jednostka samorządu terytorialnego i państwo. Ich nabywcami z kolei mogą być wszystkie podmioty gospodarcze.

Papiery wartościowe podzielić można przede wszystkim według rodzaju prawa jakie ma ich posiadacz: Wyróżnia się papiery wartościowe:

-wierzycielskie (np. obligacja);

-udziałowe (np. akcja);

-towarowe (np. dowód składowy).

Innym kryterium podziału jest wskazanie sposobu przenoszenia praw własności do papierów wartościowych. Zalicza się tu papiery imienne, na okaziciela oraz na zlecenie.

Każdy papier wartościowy ma przypisaną do siebie cenę nominalną, czyli wartość, która stanowi podstawę do praw majątkowych, a także cenę emisyjną, która określa cenę jaką trzeba zapłacić za papier wartościowy na rynku pierwotnym.

Papiery wartościowe notowane na rynku wtórnym charakteryzują się tym, że ich cena (cena rynkowa) ustalana jest na podstawie wzajemnych oddziaływań sił popytu i podaży.

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze