• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

List zastawny

List zastawny to długoterminowy papier dłużny wystawiony na okaziciela lub imienny emitowany przez banki hipoteczne, którego podstawę i zabezpieczenie stanowią wierzytelności z tytułu udzielonych przez nie kredytów.

Wyróżnić można publiczne i hipoteczne listy zastawne. Podstawą pierwszych z nich są kredyty udzielone bardzo wiarygodnym podmiotom lub przez nie poręczone. Wskazać można na takie podmioty jak: Skarb Państwa, Europejski Bank Centralny, czy Narodowy Bank Polski. Podstawą hipotecznych listów zastawnych z kolei są kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomości.

Świadczenia pieniężne polegają na wypłacie odsetek i wykupie listów zastawnych zgodnie z warunkami emisji. Oprocentowanie może być według stałej lub zmiennej stopy procentowej przy indywidualnie ustalonej częstotliwości wypłaty odsetek. Właściciel listu zastawnego bez przeszkód może obracać nim na rynku regulowanym bez względu na termin wykupu.

Głównym celem dla którego banki hipoteczne decydują się na emisję listów zastawnych jest pozyskanie długoterminowego kapitału dla finansowania nieruchomości, dlatego najczęściej spotykane są listy zastawne o terminie wykupu nie krótszym niż trzy lata.

Listy zastawne są papierami wartościowymi o bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym z uwagi na ustawowe wymogi wielostopniowego zabezpieczenia ich emisji i obrotu. Można tu wskazać na konserwatywne reguły wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie listów, czy nadzór niezależnych powierników powołanych przez KNF.

Warto też wiedzieć, że wierzytelności z tytułu listów zastawnych są wypłacane w całości wraz z odsetkami, a także w pierwszej kolejności przed pozostałymi zobowiązaniami banku. Biorąc to oraz wspomniane wcześniej cechy listów zastawnych pod uwagę, można stwierdzić, że są to papiery dłużne o podobnym ryzyku jak obligacje skarbowe.

W Polsce hipoteczne listy zastawne są emitowane od 2000 roku. Z kolei publiczne listy zastawne zadebiutowały w 2007 roku.

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze