• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Debiut giełdowy

Debiut giełdowy to pierwsze notowanie akcji lub obligacji spółki – albo praw do nich. Aby debiut stał się faktem, musi zostać spełniony szereg warunków, zależnych od rynku, na którym zaistnieć chce emitent.

Aby być notowaną na GPW, firma musi działać w formie spółki akcyjnej. Nie oznacza to jednak, że dla spółek o innej formie organizacyjno-prawnej droga jest zamknięta. W takim wypadku niezbędne jest jednak wprowadzenie procedur przekształcania takich spółek w akcyjne. Następnie niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o ofercie publicznej akcji oraz wprowadzeniu ich w formie zdematerializowanej do obrotu na rynku regulowanym. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia prospektu emisyjnego, co wymagać będzie z kolei nawiązania współpracy z biegłym rewidentem i domem maklerskim. Rewident będzie odpowiedzialny za badanie poprawności sporządzonych raportów finansowych, a dom zajmie się przedstawieniem oferty akcji spółki szerokiemu gronu inwestorów.

Emitent, w zależności od potrzeb, może także nawiązywać współpracę w zakresie doradztwa prawnego i finansowego.

Przygotowany prospekt emisyjny musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dopiero potem Emitent powinien złożyć do Krajowego Depozytu odpowiednie dokumenty (w tym wniosek o rejestrację w celu późniejszej rejestracji papierów wartościowych). Po dopełnieniu powyższych formalności przeprowadzana jest oferta publiczna. Po jej zakończeniu Emitent składa wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na rynek podstawowy lub równoległy.

Decyzję zatwierdza Zarząd Giełdy na podstawie sytuacji finansowej emitenta, jej prognozy, perspektyw rozwoju, doświadczenia członków zarządu i rady nadzorczej itd. Następnie ustala on termin sesji giełdowej, na której odbędzie się debiut spółki.

Jeśli chodzi o spółki chcące zadebiutować na NewConnect, to procedura wejścia do alternatywnego systemu obrotu jest znacznie prostsza, szybsza i tańsza. Zasadniczą różnicą pomiędzy wejściem na rynek regulowany a nieregulowany jest fakt, że w przypadku tego drugiego nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Dodatkowym ułatwieniem dla mniejszych spółek jest brak wymogu kapitalizacji nie mniejszej niż 15 mln euro, który obowiązuje na głównym parkiecie. Sama procedura od momentu złożenia wniosku do wprowadzenia akcji do alternatywnego obrotu trwać może tylko siedem dni roboczych.

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić Emitent, jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z postanowieniami Regulaminu ASO. Chodzi przede wszystkim o dokument informacyjny, zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę.  

Ostatnim rynkiem, na którym może zadebiutować Emitent, jest rynek Catalyst. W tym wypadku przedmiotem emisji będą papiery dłużne, głównie obligacje. Ich emisja może odbywać w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej. W przypadku pierwszej z nich Emitent ma obowiązek sporządzić dokument informacyjny, który musi zostać zatwierdzony przez KNF, oraz nawiązać współpracę z domem maklerskim, który będzie pełnił funkcję Oferującego. W wypadku oferty niepublicznej nie jest to wymagane.

W przypadku rynku Catalyst cała procedura wprowadzenia obligacji na rynek może trwać (w zależności od wielu czynników) od dwóch do trzech miesięcy. Najwięcej czasu zajmują początkowe etapy, w których m.in. sporządza się dokument informacyjny, nawiązuje się współpracę z biurem lub domem maklerskim, sporządza się sprawozdania finansowe sprawdzane przez biegłego rewidenta.

Pierwsze notowanie obligacji odbywa się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustaleniu daty debiutu przez Zarząd Giełdy.

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze