• WIG
  • WIG20
  • WIG30
  • mWIG40
  • WIG50
  • WIG250
WALUTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY

Reklama AEC

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Y Z 0-9

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa, którego źródłem opodatkowania jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

W Polsce występują dwa rodzaje podatku dochodowego:
podatek dochodowy od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy w przypadku tego podatku ciąży na każdej osobie fizycznej osiągającej dochody ze źródeł przychodów określonych w ustawie. Zalicza do nich:
a) pracę najemną (np. stosunek służbowy, stosunek pracy),
b) członkowstwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
c) emerytury lub renty,
d) działalność wykonywaną osobiście,
e) pozarolniczą działalność gospodarczą,
f) działy specjalne produkcji rolnej,
g) najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze,
h) kapitały pieniężne,
i) prawa majątkowe,
j) odpłatne zbycie nieruchomości (ich części) oraz udziału w nieruchomościach, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy,
k) inne źródła (np. stypendia, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, dotacje, dopłaty, nagrody).
Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych rośnie wraz ze wzrostem dochodu. W Polsce od 2009 roku obowiązują dwie stawki  - 18 proc. i 32 proc. Do kwoty dochodu w wysokości 85 528 zł stosuje się stawkę 18 proc., a dopiero dochody przekraczające tę wartość, obłożone są stawką 32 proc. Oprócz tego każdy podatnik  wykorzystuje tzw. kwotę wolną od podatku, a więc kwotę zmniejszającą wysokość podatku, która w ujęciu rocznym wynosi 556 zł 02 gr. Roczny dochód, który nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 3 091 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych, którego zasady rozliczania definiuje Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
a) osoby prawne,
b) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z tym że podatnikami są spółki kapitałowe w organizacji,
c) podatkowe grupy kapitałowe,
d) spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Niektóre osoby prawne korzystają ze zwolnienia z podatku swoich dochodów, jeśli przeznaczają je na tzw. cele statutowe. Zwolnienia te dotyczą organizacji i instytucji, np. ochotniczych straży pożarnych, kościołów, instytucji oświatowych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 

 

 

Lokalizacja: Słownik

Kontakt z redakcją

 

 

 

Nasze Portale

         
 

 

   Multum Ofert znanywet.pl
  • Wzrosty
  • Debiuty
  • Spadki
  • Obroty
Walor Cena Zmiana 

 

 

 

 

 

 

Walor Cena ZmianaWalor Cena Zmiana Obroty (*)
(*) wartości w tys. zł.


Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Zobacz naszą politykę prywatności

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Zezwoliłeś na zapisywanie plików cookies na tym komputerze